Výsledky vyhľadávania

 1. Vplyv tvaru substrátu pre zero-gap alkalickú elektrolýzu vody / aut. Maroš Ábel, Jana Záchenská, Matilda Zemanová
  Ábel Maroš  Záchenská Jana ; 042120 Zemanová Matilda ; 042120
  Czech Chemical Society Symposium Series : 72. sjezd českých a slovenských chemických společností . Roč. 18, č. 3 (2020), s. 111-111
  článok zo zborníka
  AFG - Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií
  článok

  článok

 2. Ni a Ni-W povlaky ako katalyzátory pre zero-gap alkalickú elektrolýzu vody / aut. Jana Záchenská, Matilda Zemanová
  Záchenská Jana ; 042120  Zemanová Matilda ; 042120
  Chémia a technológie pre život : . S. 55-56
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 3. Nickel-based nanocoatings on 3D Ni foam for zero-gap alkaline water electrolysis / aut. Jana Záchenská, Maroš Ábel, Matej Mičušík, Vladimír Jorík, Matilda Zemanová
  Záchenská Jana ; 042120  Ábel Maroš Mičušík Matej Jorík Vladimír ; 042190 Zemanová Matilda ; 042120
  Journal of Applied Electrochemistry . Vol. 50, iss. 9 (2020), s. 959-971
  článok z periodika
  ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
  článok

  článok

 4. 3D elektródy na báze niklu pre zero-gap alkalickú elektrolýzu vody / aut. Jana Záchenská, Tatiana Galicová, Ján Lokaj, Matilda Zemanová
  Záchenská Jana ; 042120  Galicová Tatiana Lokaj Ján Zemanová Matilda ; 042120
  Czech Chemical Society Symposium Series : 72. sjezd českých a slovenských chemických společností . Roč. 18, č. 3 (2020), s. 100-100
  článok zo zborníka
  AFG - Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií
  článok

  článok

 5. Pokovovanie 3D elektród / aut. Jana Záchenská, Matilda Zemanová
  Záchenská Jana ; 042120  Zemanová Matilda ; 042120
  Nové trendy v povrchových úpravách . S. 35-41
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 6. 3D elektródy pre alkalickú elektrolýzu vody
  Záchenská Jana ; 042120  Zemanová Matilda ; 042120 (škol.)
  2019
  FCHPT ; Dátum obhajoby : 27.05.2019 ; Študijný odbor : 5.2.18. chemické technológie ; Študijný program : I-CHTI

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=143099
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 7. Utesnenie anodicky oxidovanej zliatiny AA1070 na báze zirkónia / aut. Matilda Zemanová, Jana Záchenská, Marián Bobok, Jana Madejová
  Zemanová Matilda ; 042120  Záchenská Jana ; 040000 Bobok Marián Madejová Jana
  Moderné trendy v anorganických technológiách 2018, Banská Štiavnica 21.-23.5.2018 : . S. 98
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 8. Cyclic corrosion testing anodized aluminium sealed with different methods / aut. Matilda Zemanová, Jana Záchenská, Tatiana Galicová, Jana Madejová
  Zemanová Matilda ; 042120  Záchenská Jana ; 040000 Galicová Tatiana ; 040000 Madejová Jana
  Corrosion and surface treatment in industry 2018, 26.-28.9.2018, Vígľaš, SR : . S. 62
  článok zo zborníka
  AFH - Abstrakty príspevkov z domácich konferencií
  článok

  článok

 9. Korózne správanie utesneného anodicky oxidovaného hliníka v alkalickom prostredí / aut. Jana Záchenská, Matilda Zemanová
  Záchenská Jana ; 040000  Zemanová Matilda ; 042120
  Chémia a technológie pre život : . CD ROM, s. 70-71
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 10. Korózne správanie utesneného anodicky oxidovaného hliníka v alkalickom prostredí
  Záchenská Jana ; 042120  Zemanová Matilda ; 042120 (škol.)
  2017
  FCHPT ; Dátum obhajoby : 10.07.2017 ; Študijný odbor : 4.1.14. chémia, 5.2.18. chemické technológie ; Študijný program : B-CHEMAT

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=118763
  bakalárska práca
  kniha

  kniha