Výsledky vyhľadávania

 1. Nickel-based nanocoatings on 3D Ni foam for zero-gap alkaline water electrolysis / aut. Jana Záchenská, Maroš Ábel, Matej Mičušík, Vladimír Jorík, Matilda Zemanová
  Záchenská Jana ; 042120  Ábel Maroš Mičušík Matej Jorík Vladimír ; 042190 Zemanová Matilda ; 042120
  Journal of Applied Electrochemistry . Vol. 50, iss. 9 (2020), s. 959-971
  článok z periodika
  ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
  článok

  článok

 2. Antioxidation Activity of Cysteine and Cystine Prepared from Sheep Wool / aut. Ján Matyašovský, Ján Sedliačik, Peter Šimon, Igor Novák, Peter Jurkovič, Peter Duchovič, Mariana Sedliačiková, Zuzana Cibulková, Matej Mičušík, Angela Kleinová
  Matyašovský Ján  Sedliačik Ján Šimon Peter ; 045210 Novák Igor Jurkovič Peter Duchovič Peter Sedliačiková Mariana Cibulková Zuzana ; 045210 Mičušík Matej Kleinová Angela
  Journal of the american leather chemists association . Vol. 115, iss. 5 (2020), s. 166-175
  https://journals.uc.edu/index.php/JALCA/article/view/3810
  článok z periodika
  ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
  článok

  článok

 3. An elevated concentration of MoS2 lowers the efficacy of liquid-phase exfoliation and triggers the production of MoOx nanoparticles / aut. Michal Bodík, Adriana Annušová, Jakub Hagara, Matej Mičušík, Mária Omastová, Mário Kotlár, Juraj Chlpík, Július Cirák, Helena Švajdlenková, Michal Anguš, Alicia Marin Roldan, Pavel Veis, Matej Jergel, Eva Majková, Peter Šiffalovič
  Bodík Michal  Annušová Adriana Hagara Jakub Mičušík Matej Omastová Mária Kotlár Mário ; 902640 Chlpík Juraj ; 036000 Cirák Július ; 036000 Švajdlenková Helena Anguš Michal Roldan Alicia Marin Veis Pavel Jergel Matej Majková Eva Šiffalovič Peter
  Physical Chemistry Chemical Physics . Vol. 21, iss. 23 (2019), s. 12396-12405
  článok z periodika
  ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
  článok

  článok

 4. Antioxidant Activity of Keratin Hydrolysates Studied by DSC / aut. Ján Matyašovský, Ján Sedliačik, Peter Šimon, Igor Novák, Tomasz Krystofiak, Peter Jurkovič, Peter Duchovič, Mariana Sedliačiková, Zuzana Cibulková, Matej Mičušík, Angela Kleinová
  Matyašovský Ján  Sedliačik Ján Šimon Peter ; 045210 Novák Igor Krystofiak Tomasz Jurkovič Peter Duchovič Peter Sedliačiková Mariana Cibulková Zuzana ; 045210 Mičušík Matej Kleinová Angela
  Journal of the american leather chemists association . Vol. 114, iss. 1 (2019), s. 20-28
  článok z periodika
  ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
  článok

  článok

 5. Vplyv dopantov na vlastnosti tlačených elektród vodivého polyméru PEDOT:PSS pre hybridné solárne články / aut. Pavol Gemeiner, Jaroslav Kuliček, Matej Mičušík, Matej Hvojnik, Michal Hatala, Mária Omastová, Milan Mikula
  Gemeiner Pavol ; 049160  Kuliček Jaroslav Mičušík Matej Hvojnik Matej ; 049160 Hatala Michal Omastová Mária Mikula Milan ; 049160
  Czech Chemical Society Symposium Series : . Vol. 16, iss. 5 (2018), s. 437-438
  článok z periodika
  AFG - Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií
  článok

  článok

 6. Preparation of polypyrrole/multi-walled carbon nanotube hybrids by electropolymerization combined with a coating method for counter electrodes in dye-sensitized solar cells / aut. Jaroslav Kuliček, Pavol Gemeiner, Mária Omastová, Matej Mičušík
  Kuliček Jaroslav  Gemeiner Pavol ; 049160 Omastová Mária Mičušík Matej
  Chemical Papers / . Vol. 72, iss. 7 (2018), s. 1651-1667
  článok z periodika
  ADD - Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch
  článok

  článok

 7. Sensors based on polymer nanocomposites
  Kuliček Jaroslav ; 049370  Mičušík Matej (škol.)
  2017
  FCHPT ; Dátum obhajoby : 21.08.2017 ; Študijný odbor : 4.1.19. makromolekulová chémia ; Študijný program : D-MACH

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=111581
  dizertačná práca
  kniha

  kniha

 8. Improvement of screen-printed PEDOT:PSS counter electrodes of DSSCs by incorporating halloysite nanotubes / aut. Pavol Gemeiner, Michal Hatala, Milan Mikula, Jaroslav Kuliček, Ľubomír Švorc, Matej Mičušík, Mária Omastová, Viera Khunová
  Gemeiner Pavol ; 049160  Hatala Michal ; 049160 Mikula Milan ; 049160 Kuliček Jaroslav Švorc Ľubomír ; 041000 Mičušík Matej Omastová Mária Khunová Viera ; 049370
  International conference on Hybrid and Organic Photovoltaics, 21-24 May 2017, Lausanne : . S. [1]
  článok zo zborníka
  BFA - Abstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí (konferencie...)
  článok

  článok