Výsledky vyhľadávania

 1. Impact of transport analysis on urbanization development in small towns of Slovakia
  Schlosser Tibor ; 010120  Hodáková Dominika ; 010120 Zuzulová Andrea ; 010120 Braniš Marek ; 010120 Schlosser Peter
  SGEM 2019. 19th International Multidisciplinary Scientific GeoConference. Volume 19. Nano, Bio and Green - Technologies for a Sustainable Future : . S. 479-486
  dopravné plánovanie traffic planning vývoj mesta urban development udržateľná mobilita sustainable mobility
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  (1) - článok
  článok

  článok

 2. Klimatické faktory v dopravnom inžinierstve
  Schlosser Tibor ; 010120  Schlosser Peter
  Tlmenie účinkov klimatických zmien na pozemné komunikácie : . CD-ROM, s. 17-25
  klimatická zmena climate change dopravná infraštruktúra transport infrastructure dopravné plánovanie traffic planning
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 3. Dopravno-kapacitné posúdenia v projektovej dokumentácii cestného a mestského inžinierstva
  Schlosser Tibor ; 010120 
  Cestná konferencia 2018 : . CD-ROM, s. 53-61
  dopravný prieskum traffic survey dopravné plánovanie traffic planning dopravný model traffic model dopravno-kapacitné posúdenie traffic-capacity assessment
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 4. Nové električkové trate v centre Bratislavy z hľadiska dopravného plánovania a urbanizmu
  Schlosser Tibor ; 010120  Schlosser Peter
  Verejná osobná doprava - VOD 2018 : . CD-ROM, s. 85-95
  hromadná doprava public transport električková infraštruktúra tramway infrastructure dopravné plánovanie traffic planning
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 5. Evaluation of sustainable mobility for urban development projects with traffic engineering tools - example from Bratislava
  Schlosser Tibor ; 010120  Cápayová Silvia ; 010120 Hodáková Dominika ; 010120 Schlosser Peter
  SGEM 2018. 18th International Multidisciplinary Scientific GeoConference. Conference Proceedings Vol. 18. Nano, Bio and Green - Technologies for a Sustainable Future : . S. 549-556
  sustainable mobility traffic survey traffic planning traffic capacity
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 6. Complex Traffic Analysis of New Down Town of Bratislava for Environmental Assessment
  Schlosser Tibor ; 010120  Schlosser Peter Cápayová Silvia ; 010120 Hodáková Dominika ; 010120
  SGEM 2017. 17th International Multidisciplinary Scientific GeoConference. Volume 17. Energy and Clean Technologies : . S. 399-407
  udržateľná mobilita dopravný prieskum dopravné plánovanie sustainable mobility traffic survey traffic planning
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok