Výsledky vyhľadávania

 1. Polo-automatizovaná segmentácia rovín
  Honti Richard ; 010140 
  Geodetický a kartografický obzor . Roč. 65 (107), č. 4 (2019), online, s. 89-94
  terrestrial laser scanning point clouds plane segmentation RANSAC
  http://egako.eu/wp-content/uploads/2019/04/gako_2019_04.pdf
  článok z periodika
  ADE - 12/Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
  článok

  článok

 2. Identification and segmentation of geometric shapes from point clouds
  Honti Richard ; 010140 
  Abstract book for the 15th Miklós Iványi International PhD & DLA Symposium : . USB kľúč, [1] s., paper 120
  point cloud plane segmentation cylinder extraction automated data processing
  https://issuu.com/pivanyi/docs/abstract_book_symp_2019
  článok zo zborníka
  AFG - Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií
  článok

  článok

 3. Plane segmentation from point clouds
  Honti Richard ; 010140  Erdélyi Ján ; 010140 Kopáčik Alojz ; 010140
  Pollack Periodica : . Vol. 13, no. 2 (2018), s. 159-171
  automated data processing plane segmentation point cloud random sample consensus terrestrial laser scanning
  článok z periodika
  ADM - 13/NOVÉ Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
  článok

  článok

 4. Automated plane segmentation from laser scanner data
  Honti Richard ; 010140 
  Architectural, Engineering and Information Sciences : . S. 56
  terrestrial laser scanning point cloud plane segmentation automated data processing RANSAC
  článok zo zborníka
  AFG - Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií
  článok

  článok