Výsledky vyhľadávania

 1. Polo-automatizovaná segmentácia rovín
  Honti Richard ; 010140 
  Geodetický a kartografický obzor . Roč. 65 (107), č. 4 (2019), online, s. 89-94
  terrestrial laser scanning point clouds plane segmentation RANSAC
  http://egako.eu/wp-content/uploads/2019/04/gako_2019_04.pdf
  článok z periodika
  ADE - 12/Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
  článok

  článok

 2. Automated plane segmentation from laser scanner data
  Honti Richard ; 010140 
  Architectural, Engineering and Information Sciences : . S. 56
  terrestrial laser scanning point cloud plane segmentation automated data processing RANSAC
  článok zo zborníka
  AFG - Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií
  článok

  článok