Výsledky vyhľadávania

 1. Syntéza a syntetické využitie 5-aminopyrazolov v syntéze nových heterocyklov
  Šofranko Jakub ; 048140  Milata Viktor ; 048000 (škol.)
  2021
  FCHPT ; Dátum obhajoby : 01.06.2021 ; Študijný odbor : chémia, chemické inžinierstvo a technológie ; Študijný program : I-TCHEM

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=157762
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 2. Unexpected Cleavage of N-N Bonds of Pentafluorophenylhydrazones - Formation of Nitriles by a Radical Fragmentation Reaction / aut. Dušan Bortňák, Viktor Milata, Jakub Šofranko, Daniel Végh, Josef Prousek, Zuzana Barbieriková, Martin Breza, Vlasta Brezová, Dana Dvoranová, Michal Šoral
  Bortňák Dušan ; 048140  Milata Viktor ; 048140 Šofranko Jakub ; 048140 Végh Daniel ; 048140 Prousek Josef ; 046290 Barbieriková Zuzana ; 045210 Breza Martin ; 045210 Brezová Vlasta ; 045210 Dvoranová Dana ; 045210 Šoral Michal ; 040630
  Chemistry Select . Vol. 5, iss. 13 (2020), s. 3929-3933
  článok z periodika
  ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
  článok

  článok

 3. Formation of Pyrazoloazepines from 5-Aminopyrazoles as Products in the Paal-Knorr Synthesis / aut. Dušan Bortňák, Daniel Végh, Jakub Šofranko, Michal Šoral, Viktor Milata
  Bortňák Dušan ; 048140  Végh Daniel ; 048140 Šofranko Jakub ; 048140 Šoral Michal ; 040630 Milata Viktor ; 048140
  Applied Natural Sciences 2019. ANS 2019 : . S. 105-105
  článok zo zborníka
  AFH - Abstrakty príspevkov z domácich konferencií
  článok

  článok

 4. Synthesis of new perfluorophenyl substituted pi-conjugated heterocyclic compounds as potential novel opto-electronic and biologically active materials / aut. Daniel Végh, Jakub Šofranko, Dušan Bortňák, Viktor Milata
  Végh Daniel ; 048140  Šofranko Jakub ; 048140 Bortňák Dušan ; 048140 Milata Viktor ; 048140
  ChemZi : Zborník abstraktov, 71. zjazd chemikov, 9.-13.9.2019, Smokovec . Roč. 15, č. 1 (2019), s. 196-197
  článok zo zborníka
  AFH - Abstrakty príspevkov z domácich konferencií
  článok

  článok

 5. Syntéza a syntetické využitie n-perfluórfenyl- 5-aminopyrazolov na prípravu nových heterocyklov a potencionálne biologicky aktívnych zlúčenín / aut. Jakub Šofranko, Dušan Bortňák, Daniel Végh
  Šofranko Jakub ; 048140  Bortňák Dušan ; 048140 Végh Daniel ; 048140
  Chémia a technológie pre život : . S. 146-147
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 6. On the formation of uncommon pyrazoloazepines from 5-aminopyrazoles as by-products in the Clauson-Kaas reaction / aut. Dušan Bortňák, Daniel Végh, Jakub Šofranko, Michal Šoral, Viktor Milata
  Bortňák Dušan ; 048140  Végh Daniel ; 048140 Šofranko Jakub ; 048140 Šoral Michal ; 040630 Milata Viktor ; 048140
  62 zjazd naukowy PTChem : . S. 44-44
  článok zo zborníka
  AFG - Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií
  článok

  článok

 7. Neočakávaný vznik pyrazoloazepínov z 5-aminopyrazolov pri Clauson-kaasovej reakcii / aut. Dušan Bortňák, Daniel Végh, Jakub Šofranko, Michal Šoral, Viktor Milata
  Bortňák Dušan ; 048140  Végh Daniel ; 048140 Šofranko Jakub ; 048140 Šoral Michal ; 040630 Milata Viktor ; 048140
  ChemZi : Zborník abstraktov, 71. zjazd chemikov, 9.-13.9.2019, Smokovec . Roč. 15, č. 1 (2019), s. 128-128
  článok zo zborníka
  AFH - Abstrakty príspevkov z domácich konferencií
  článok

  článok

 8. Syntéza a syntetické využitie N-pentafluórfenyl-5-aminopyrazolov na prípravu nových heterocyklov a potencionálne biologicky aktívnych zlúčenín
  Šofranko Jakub ; 048140  Végh Daniel ; 048140 (škol.)
  2019
  FCHPT ; Dátum obhajoby : 17.06.2019 ; Študijný odbor : 5.2.25. biotechnológie ; Študijný program : B-BIOPOT

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=125779
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 9. On the formation of uncommon pyrazoloazepines from 5-aminopyrazoles as by-products in the Clauson-Kaas reaction / aut. Dušan Bortňák, Viktor Milata, Jakub Šofranko, Daniel Végh, Marek Fronc, Peter Herich, Jozef Kožíšek, Viera Hrivnáková, Michal Šoral
  Bortňák Dušan ; 048140  Milata Viktor ; 048140 Šofranko Jakub ; 040000 Végh Daniel ; 048140 Fronc Marek ; 045210 Herich Peter ; 045210 Kožíšek Jozef ; 045210 Hrivnáková Viera Šoral Michal ; 040630
  Journal of Molecular Structure . Vol. 1166, (2018), s. 243-251
  článok z periodika
  ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
  článok

  článok

 10. Štúdium fluórorganických zlúčenín – syntéza a syntetické využitie N-perfluórfenyl substituovaných pyrazolov / aut. Dušan Bortňák, Jakub Šofranko, Daniel Végh, Michal Šoral, Viktor Milata
  Bortňák Dušan ; 048140  Šofranko Jakub ; 048140 Végh Daniel ; 048140 Šoral Michal ; 040630 Milata Viktor ; 048140
  Zborník príspevkov 38. medzinárodného vedeckého sympózia "Priemyselná toxikológia 2018", 13.-15.6.2018, Svit / . S. 7-11
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok