Výsledky vyhľadávania

 1. STN EN ISO 12003-3 Staviteľstvo. Usporiadanie informácií o stavbách : Časť 3: Rámec pre objektovo orientované informácie (ISO 12006-3: 2007)
  (prekl.) Funtík Tomáš ; 010270 
  1. vyd.
  Bratislava : Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, 2018 . - 40 s.
  BIM objektovo orientované informácie virtuálna výstavba
  normy
  EDJ - Prehľadové práce, odborné preklady v časopisoch a zborníkoch
  kniha

  kniha