Výsledky vyhľadávania

 1. Limity a perspektívy hraničných priestorov historických centier / aut. Šeligová Andrea, Lívia Šišláková
  Šeligová Andrea  Šišláková Lívia ; 053130
  Člověk, stavba a územní plánování 12. Sborník z konference . S. 29-45
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 2. External image of the viticultural towns located at the foot of Little Carpathians / aut. Lívia Šišláková, Šeligová Andrea
  Šišláková Lívia ; 053130  Šeligová Andrea
  IOP Conference Series: Materials Science and Engineering . Vol. 603, (2019), art. no. 032027 [13] s.
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  (1) - obrazová publikácia
  (1) - článok
  článok

  článok

 3. Identity of a place - an impetus for sustainable development of local communities / aut. Ľubica Vitková, Katarína Smatanová, Andrea Lacková, Ján Urban
  Vitková Ľubica ; 056160  Smatanová Katarína ; 056160 Lacková Andrea ; 056160 Urban Ján ; 056160
  SGEM 2018. 5th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts. Conference proceedings. Vol. 5. Urban Planning, Architecture and Design . S. 155-162
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  (3) - článok
  článok

  článok

 4. Transformation of small slovak towns in the area of socialism example of Bánovce nad Bebravou / aut. Andrea Lacková, Lívia Šišláková
  Lacková Andrea ; 056160  Šišláková Lívia ; 053130
  Science – Future of Lithuania : . Vol. 10, (2018), s. 1-6
  článok z periodika
  ADE - 12/Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
  (1) - obrazová publikácia
  (1) - článok
  článok

  článok

 5. How (not) to design a Landscape / aut. Ján Urban, Andrea Šeligová
  Urban Ján ; 056160  Lacková Andrea ; 056160
  Periodica polytechnica architecture . Vol. 49, Iss. 1 (2018), s. 77-85
  článok z periodika
  ADE - 12/Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
  článok

  článok

 6. Čo s jazvami mesta? Charakter a potenciál verejného priestoru MPZ Komárno / aut. Andrea Lacková, Lívia Šišláková
  Lacková Andrea ; 056160  Šišláková Lívia ; 053130
  Člověk, stavba a územní plánování 11 : . S. 70-86
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  (3) - článok
  článok

  článok

 7. Udržateľný rozvoj malých a stredných miest na Dunaji : Vymedzenie území a ich valorizácia v prípadovej štúdii Komárno / aut. Andrea Lacková, Katarína Smatanová
  Lacková Andrea ; 056160  Smatanová Katarína ; 056160
  ALFA : . Roč. 23, č. 2 (2018), s. 18-23
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 8. Pedagogical approaches to urban development ant the preservation of the identity of Komárno / aut. Andrea Lacková, Katarína Smatanová
  Lacková Andrea ; 056160  Smatanová Katarína ; 056160
  DANUrB - Impulzy pre Komárno = Impulses for Komárno / . S. 58-62
  článok zo zborníka
  AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  článok

  článok

 9. Principles of intensification of urban structure and the formation of a compact city / aut. Katarína Smatanová, Šeligová Andrea
  Smatanová Katarína ; 056160  Šeligová Andrea ; 056160
  DANUrB - Impulzy pre Komárno = Impulses for Komárno / . S. 32-36
  článok z periodika
  AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  článok

  článok

 10. Architektúra mesta 1 [elektronický zdroj]/ aut. Katarína Smatanová, Ľubica Vitková, Šeligová Andrea ; rec. Maximilián Wittmann, Kopáčik Gabriel
  Smatanová Katarína ; 056160  Vitková Ľubica ; 056160 Šeligová Andrea Wittmann Maximilián (rec.) Kopáčik Gabriel (rec.)
  1. vydanie
  Bratislava : SPEKTRUM STU, 2018 . - CD-ROM, 78 strán ; 200 ks
  ISBN 978-80-227-4877-3
  mesto priestorová štruktúra urbanizmus sídiel mestský verejný priestor námestie nábrežie ulica elementy architektúry
  učebnica
  ACB - Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách
  (1) - učebnica
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FAR0200
  kniha

  kniha