Výsledky vyhľadávania

 1. Mind the GAP 2019 na FA / aut. Lüley Marek
  Lüley Marek ; 052120 
  Informačné listy FA STU . Roč. 26, máj (2019), s. 10-11
  článok z periodika
  GII - Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií
  článok

  článok

 2. Udržateľnosť v architektúre využívaním priestorovej prispôsobiteľnosti / aut. Lüley Marek
  Lüley Marek ; 052120 
  ALFA : . Roč. 24, č. 1 (2019), s. 18-27
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  (1) - monografia
  (2) - článok
  článok

  článok

 3. Zelená architektúra? Skúsme doslovne... / aut. Lüley Marek
  Lüley Marek ; 052120 
  Eurostav : . Roč. 25, č. 3 (2019), s. 52-53
  článok z periodika
  BDF - 12/Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 4. Workshop Hochschule Wismar na FA / aut. Lüley Marek, Peter Morgenstein
  Lüley Marek ; 052120  Morgenstein Peter ; 052120
  Spektrum : . Roč. 25, č. 10 (2019), s. 39
  článok z periodika
  GII - Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií
  článok

  článok

 5. Adaptibility in architecture in relation to the building lifecycle / aut. Lüley Marek, Oberfrancová Lucia
  Lüley Marek ; 052120  Oberfrancová Lucia ; 052120
  Architecture in Perspective 2019. Proceedings of the International Conference / Sborník příspěvků z mezinárodní konference . S. 288-292
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 6. Adaptability and a scenario-based design methodology for architectural education / Marek Lüley, Henrich Pifko, Robert Špaček
  Lüley Marek ; 052120  Pifko Henrich ; 052120 Špaček Robert ; 052120
  Global journal of engineering education . Vol. 21, Iss. 2 (2019), s. 97-102
  ISSN 13283154

  Adaptability * Context-based analyses-sustainability * Education methodology * Scenario-based design
  © WIETE 2019
  http://www.scopus.com/inward/record.url?partnerID=HzOxMe3b&eid=2-s2.0-85070005183&origin=inward
  článok z periodika
  ADM - 13/NOVÉ Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
  (1) - monografia
  (4) - článok
  nerozpoznaný

  nerozpoznaný