Výsledky vyhľadávania

 1. Monitoring the Effective Ambient and Sky Temperature Based on Infrared Sensor for Advanced Thermal Calculations
  Slávik Richard  Čekon Miroslav
  Proceedings of the 12th International enviBUILD Conference : . S. 613-621
  IR sensor infrared thermometer pyrgeometer longwave radiation
  https://www.scientific.net/AMM.887.613
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 2. Vapor Diffusion in Wood Frame Wall: Case Study of Vapor Barrier Performance
  Slávik Richard  Čekon Miroslav ; 010240
  CEST 2019 : . online, [6] s., art. no. 020030
  vapor diffusion wood wall vapor barrier
  https://aip.scitation.org/doi/10.1063/1.5120160
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 3. The effect of changing surface emissivity on the natural ventilation rate of a narrow air cavity integrated in a transparent insulation façade
  Čekon Miroslav ; 010240  Čurpek Jakub ; 010180 Slávik Richard
  10th International Conference IAQVEC 2019: Indoor Air Quality, Ventilation and Energy Conservation in Buildings : . [6] s., art. no. 032054
  transparent insulation material solar absorber emissivity simulation dynamic tests
  https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/609/3/032054/pdf
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 4. A Nondestructive Indirect Approach to Long-Term Wood Moisture Monitoring Based on Electrical Methods
  Slávik Richard  Čekon Miroslav ; 010240 Štefaňák Jan
  Materials [elektronický zdroj] . Vol. 12, iss. 15 (2019), online, [16] s., art. no. 2373
  resistance measurement wood moisture sensing non-destructive testing moisture safety
  https://www.mdpi.com/1996-1944/12/15/2373
  článok z periodika
  ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
  článok

  článok

 5. An experimental and numerical model of a solar facade prototype with transparent insulation and selective absorber
  Čekon Miroslav  Plášek Josef Slávik Richard Fečer Tomáš Juráš Peter
  ASHARE Conference Papers by 2018 Building Performance Analysis Conference and SimBuild : . CD-ROM, s. 398-405
  numerical model solar facade transparent insulation selective absorber
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 6. Life Cycle Assessment of Solar Façade Concepts Based on Transparent Insulation Materials
  Struhala Karel  Čekon Miroslav Slávik Richard
  Sustainability [elektronický zdroj] . Vol. 10, iss. 11 (2018), online, [16] s., art. no. 4212
  building environmental impacts façade Life Cycle Assessment transparent insulation low-emissivity
  https://www.mdpi.com/2071-1050/10/11/4212
  článok z periodika
  ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
  článok

  článok

 7. Tepelná účinnosť súčasných materiálov obalového priemyslu pre využitie v budúcich obnoviteľných formách tepelných izolácií budov
  Čekon Miroslav  Slávik Richard Struhala Karel
  Tepelná ochrana budov : . Roč. 20, č. 1 (2017), s. 17-21
  kartón tepelná izolácia tepelná účinnosť obalový priemysel
  článok z periodika
  ADE - 12/Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
  článok

  článok

 8. Tepelnovlhkostný režim obvodovej steny modernej drevostavby: experimentálny monitoring a numerický prístup hodnotenia
  Slávik Richard  Čekon Miroslav
  Tepelná ochrana budov : . Roč. 20, č. 3-4 (2017), s. 36-44
  drevostavba tepelnovlhkostný režim transport tepla a vlhkosti monitoring hodnotenie
  článok z periodika
  ADE - 12/Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
  článok

  článok

 9. Sestava pro stanovení propustnosti slunečního záření stavebních materiálů : užitný vzor č. 30 281 přihlášeno 14.11.2016, číslo přihlášky 2016-33042, zapsáno 24.01.2017 / aut. Miroslav Čekon, Richard Slávik
  Čekon Miroslav  Slávik Richard
  Brno : Úřad průmyslového vlastnictví, 2017 . - 5 s.
  priepustnosť stavebný materiál slnečné žiarenie
  https://isdv.upv.cz/doc/FullFiles/UtilityModels/FullDocuments/FDUM0030/uv030281.pdf
  prihl.úžitkového vzoru
  AGJ - Autorské osvedčenia, patenty, objavy
  kniha

  kniha

 10. Thermal Performance of Solar Facade Concepts Applying Selective and Transparent Insulation Functions: Preliminary Experimental Study
  Čekon Miroslav  Slávik Richard
  International Scientific Journal - Journal of Environmental Science Volume 6 . online, s. 39-43
  thermal performance solar facade transparent insulation
  http://environment.scientific-journal.com/articles/6/5.pdf
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok