Výsledky vyhľadávania

 1. Thermal, energy and life-cycle aspects of a transparent insulation facade: a case study
  Čekon Miroslav  Struhala Karel
  Energodom 2018 : . online, [9] s., art. no. 012055
  facade insulation life cycle
  https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/415/1/012055/pdf
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 2. Polycarbonate multi-wall panels integrated in multi-layer solar facade concepts
  Čekon Miroslav  Struhala Karel
  Energodom 2018 : . online, [8] s., art. no. 012019
  polycarbonate panels facade
  https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/415/1/012019/pdf
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 3. Life Cycle Assessment of Solar Façade Concepts Based on Transparent Insulation Materials
  Struhala Karel  Čekon Miroslav Slávik Richard
  Sustainability [elektronický zdroj] . Vol. 10, iss. 11 (2018), online, [16] s., art. no. 4212
  building environmental impacts façade Life Cycle Assessment transparent insulation low-emissivity
  https://www.mdpi.com/2071-1050/10/11/4212
  článok z periodika
  ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
  článok

  článok

 4. Tepelná účinnosť súčasných materiálov obalového priemyslu pre využitie v budúcich obnoviteľných formách tepelných izolácií budov
  Čekon Miroslav  Slávik Richard Struhala Karel
  Tepelná ochrana budov : . Roč. 20, č. 1 (2017), s. 17-21
  kartón tepelná izolácia tepelná účinnosť obalový priemysel
  článok z periodika
  ADE - 12/Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
  článok

  článok

 5. Experimental Full-Scale Test Cell Optimizing for Research of Novel Concepts towards Climatically Active Solar Façade Design
  Čekon Miroslav  Slávik Richard Struhala Karel Formánek Marian
  Applied Mechanics and Materials : . Vol. 861, (2017), s. 213-220
  test cell full scale testing dynamic outdoor testing optimisation
  https://www.scientific.net/AMM.861.213
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 6. Cardboard-Based Packaging Materials as Renewable Thermal Insulation of Buildings: Thermal and Life-Cycle Performance
  Čekon Miroslav  Struhala Karel Slávik Richard
  Journal of Renewable Materials . Vol. 5, suppl. 1 (2017), s. 84-93
  cardboard thermal insulation thermal performance environmental impacts life-cycle assessment packaging industry
  https://www.ingentaconnect.com/content/tsp/jrm/2017/00000005/a00101s1/art00009#
  článok z periodika
  ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
  článok

  článok