Výsledky vyhľadávania

 1. Porosity Measurement by X – Ray Computed Tomography: Different Porosity Analysis Application / aut. Michaela Kritikos
  Kritikos Michaela ; 063200 
  Digital Conversion on the Way to Industry 4.0. : . S. 175-185
  defectoscopy X-ray Computed tomography voxel size
  https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-62784-3_15
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 2. Vyhodnocovanie pórovitosti plastových dielov pomocou CT zariadenia
  Sobčák Dominik ; 063000  Kritikos Michaela ; 063200 (škol.)
  2020
  MTF ; Dátum obhajoby : 01.07.2020 ; Študijný odbor : strojárstvo ; Študijný program : I-PPN

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=151249
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 3. Vplyv priemeru guľôčky snímača na vyhodnocovanie vybraných geometrických tolerancií pri meraní na SMS
  Bardáč Peter ; 063000  Kritikos Michaela ; 063200 (škol.)
  2020
  MTF ; Dátum obhajoby : 13.07.2020 ; Študijný odbor : strojárstvo ; Študijný program : B-PPT

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=160256
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 4. Vyhodnocovanie pórovitosti hliníkových dielov pomocou CT zariadenia
  Čmela Matúš ; 063000  Kritikos Michaela ; 063200 (škol.)
  2020
  MTF ; Dátum obhajoby : 01.07.2020 ; Študijný odbor : strojárstvo ; Študijný program : I-PPN

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=151224
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 5. A Random Factorial Design of Experiments Study on the Influence of Key Factors and Their Interactions on the Measurement Uncertainty: A Case Study Using the ZEISS CenterMax / aut. Michaela Kritikos, Lissette Concepción Maure, Alfredo Alejandro Leyva Céspedes, Daynier Rolando Delgado Sobrino, Róbert Hrušecký
  Kritikos Michaela ; 063200  Concepción Maure Lissette Leyva Céspedes Alfredo Alejandro Delgado Sobrino Daynier Rolando ; 063800 Hrušecký Róbert ; 063000
  Applied Sciences . Vol. 10, iss. 1 (2020), s. 1-14
  Coordinate Measuring Machine measurement
  https://www.mdpi.com/2076-3417/10/1/37
  článok z periodika
  ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
  článok

  článok

 6. Defektný pražský groš Václava IV. na trojvrstevnom kotúčiku so zvyškami obrazu iného groša / aut. Zbyšek Šustek, Michaela Kritikos
  Šustek Zbyšek  Kritikos Michaela ; 063200
  Denarius . č. 8 (2020), s. 76-80
  článok z periodika
  BDF - 12/Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 7. Generating of STL models of plastic part and its effect on the final accuracy in computed tomography / aut. Michaela Samardžiová
  Samardžiová Michaela ; 063200 
  Novel Trends in Production Devices and Systems V (NTPDS V) : . S. 295-304
  measurement Computed tomography STL models
  článok zo zborníka
  AEC - Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  článok

  článok

 8. Modulárny prípravok na hromadné nastavenie a upnutie malých súčiastok pre optické 3D skenovanie : prihláška patentu č. 38-2018, dátum podania prihlášky: 14.05.2018, stav: zverejnená prihláška patentu, dátum zverejnenia prihlášky: 02.12.2019, Vestník ÚPV SR č. 12/2019 / aut. Ivan Buranský, Eva Buranská, Michaela Samardžiová, Vladimír Šimna
  Buranský Ivan ; 063600  Buranská Eva ; 065200 Samardžiová Michaela ; 063600 Šimna Vladimír ; 063600
  Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2019
  https://wbr.indprop.gov.sk/WebRegistre/Patent/Detail/38-2018
  patentový spis
  AGJ - Autorské osvedčenia, patenty, objavy
  kniha

  kniha

 9. Quality assessment of Al castings produced in sand molds using image and CT analyses / aut. Lenka Kucharíková, Eva Tillová, Michaela Samardžiová, Milan Uhríčik, Juraj Belan, Ivana Švecová
  Kucharíková Lenka  Tillová Eva Samardžiová Michaela ; 063200 Uhríčik Milan Belan Juraj Švecová Ivana
  Journal of Materials Engineering and Performance . Vol. 28, iss. 7 (2019), s. 3966-3973
  aluminum cast alloys Computed tomography image analysis mechanical properties
  https://link.springer.com/article/10.1007/s11665-019-04040-z
  článok z periodika
  ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
  článok

  článok

 10. Evaluation of material structure changing after ultrasonic milling of aluminum foam by Computed Tomography (CT) / aut. János Líška, Ferenc Kovács, Ladislav Morovič, Ivan Buranský, Marcel Kuruc, János Zsolt Vihároš, Michaela Kritikos
  Líška János  Kovács Ferenc Morovič Ladislav ; 063200 Buranský Ivan ; 063000 Kuruc Marcel ; 063200 Vihároš János Zsolt Kritikos Michaela ; 063200
  16th IMEKO TC10 Conference "Testing, Diagnostic & Inspection as a comprehensive value chain for Quality & Safety" : . S. 45-49
  ultrasonic machining computer tomography industrial CT 3D measurement
  http://eprints.sztaki.hu/9724/1/Liska_45_30790210_ny.pdf
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok