Výsledky vyhľadávania

 1. Návrh online aplikácií pre Teóriu systémov
  Jakubček Tomáš ; 035000  Žáková Katarína ; 030400 (škol.)
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2020
  FEI ; Dátum obhajoby : 01.07.2020 ; Študijný odbor : informatika ; Študijný program : B-API . - 51 s.

  https://opac.crzp.sk/?fn=ResultFormChild00011371&seo=CRZP-Zoznam-z%C3%A1znamov
  bakalárska práca
  kniha

  kniha