Výsledky vyhľadávania

 1. Influence of the NaOH-treated hemp fibres on the properties of fly-ash based alkali-activated mortars prior and after wet/dry cycles / aut. Bojan Poletanovic, Ivan Janotka, Marián Janek, Michal Bačuvčík, Ildikó Merta
  Poletanovic Bojan  Janotka Ivan ; 042110 Janek Marián ; 042110 Bačuvčík Michal Merta Ildikó
  Construction and Building Materials . Vol. 309, (2021), s. [1-18], art. no. 125072
  https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0950061821028178
  článok z periodika
  ADM - 13/NOVÉ Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  článok

  článok

 2. Old cement-based render as the cause of extremely low carbonation of 100-year bridge concrete / aut. Lukáš Húlek, Michal Bačuvčík, Jakub Gašpárek
  Húlek Lukáš ; 042110  Bačuvčík Michal Gašpárek Jakub ; 010110
  Young Scientist 2020 : . S. [1-8]
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 3. Vyhodnotenie 30-ročného betónu piliera na diaľničnom moste
  Húlek Lukáš ; 042110  Gašpárek Jakub ; 010110 Bačuvčík Michal Paulík Peter ; 010110
  Betonárske dni 2020 a 6. post kongresové kolokvium SNK fib : . online, s. 131-136
  RTG DTA chloridy karbonatizácia XRD chlorides carbonation
  http://www.betonarskedni.sk/files/zborn%C3%ADk-BD-2020.pdf
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 4. The cause of 100-year low carbonated concrete of the bridge
  Janotka Ivan ; 042110  Bačuvčík Michal Húlek Lukáš ; 042110 Paulík Peter ; 010110
  Advanced Materials Letters . Vol. 11, No. 2 (2020), [8] s., art. no. 20021470
  bridge concrete carbonation protective render coat karbonatizácia betón mosty
  https://www.vbripress.com/aml/articles/details/1477
  článok z periodika
  ADE - 12/Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  článok

  článok

 5. Very low carbonation depth found under ordinary cement render at two old concrete bridges in Slovakia
  Paulík Peter ; 010110  Janotka Ivan Bačuvčík Michal Gajdošová Katarína ; 010110
  Concrete - Innovations in Materials, Design and Structures : . S. 2134-2139
  low carbonation cement render bridge nízka hodnota karbonatizácie omietka betónový most
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 6. The cause of 100-year low carbonated concrete of bridge
  Janotka Ivan ; 042110  Bačuvčík Michal Húlek Lukáš ; 042110 Paulík Peter ; 010110
  Proceedings and Abstracts book of the European Advanced Materials Congress . S.
  bridge concrete carbonation plaster coat diagnostika permeability concrete bridges carbonation
  článok zo zborníka
  AFG - Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií
  článok

  článok

 7. Diagnostika mostov - hĺbka karbonatizácie betónu 100 ročného mosta chráneného nízko permeabilnou krycou vrstvou / aut. Lukáš Húlek, Michal Bačuvčík, Ivan Janotka
  Húlek Lukáš ; 042110  Bačuvčík Michal Janotka Ivan ; 042110
  Betón 2019 : . S. 226-235
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 8. Materiálové a mechanické vlastnosti 100 ročného priehradového mostného nosníka - posúdenie trvanlivosti betónu
  Janotka Ivan ; 042110  Bačuvčík Michal Paulík Peter ; 010110 Ševčík Patrik
  Betonárske dni 2018 : . S. 335-340
  materiálové vlastnosti betón priehradový nosník trvanlivosť materials properties concrete truss girder durability
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 9. Mikroštruktúra a síranová odolnosť malty zhotovenej z nového druhu vysoko pevnostného cementu
  Bačuvčík Michal ; 042110  Janotka Ivan ; 042110 (škol.)
  2018
  FCHPT ; Dátum obhajoby : 21.06.2018 ; Študijný odbor : 5.2.19. anorganická technológia a materiály ; Študijný program : D-ATEM

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=111564
  dizertačná práca
  kniha

  kniha

 10. Najstaršie železobetónové mosty Slovenska - sumarizácia výskumu
  Paulík Peter ; 010110  Janotka Ivan Bačuvčík Michal Ševčík Patrik
  Inžinierske stavby : . Roč. 66, č. 4 (2018), s. 136-143
  železobetónové mosty reinforced concrete sumarizácia výskumu summary of the research
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  článok

  článok