Výsledky vyhľadávania

 1. Záchrana, stabilizácia a konzervovanie tradičných nosičov informácií v Slovenskej republike : Záverečná správa - projekt 2003SP200280301, č.zmluvy 661/2003
  Katuščák Svetozár ; C9380  Bakoš Dušan ; C9370 Bukovský Vladimír Katuščák Dušan Hanus Jozef ; C9380 Rýchly J. Reháková Milena ; C9160 Vizárová Katarína ; C9380 Fikar Miroslav ; C7220 Kačík František Lehotay Jozef ; C1180 Vodný Štefan Urlandová Andrea ; A3130 Šima Jozef ; C2190 Fellner Pavel ; C2120 Tiňo Radko ; C9380 Kirschnerová Soňa ; C9380 Jablonský Michal ; C9380 Dugovič Jozef
  Bratislava : STU v Bratislave, 2009
  výskumná správa
  AGI - Správy o vyriešených vedeckovýskumných úlohách
  kniha

  kniha

 2. Projektové podklady TC. Výučbovo-výskumné centrum STU. Súčasný stav, technologické schémy, rozbor procesov a procesy konzervovania a reštaurovania / aut. Svetozár Katuščák, Milan Vrška, Jozef Dugovič, Alois Vojta, Jozef Bilka, Zdeněk Hubáček, F Panagiotis, Roman Fekete, Marián Peciar, Martin Juriga, Štefan Gužela
  Katuščák Svetozár  Vrška Milan ; 049380 Dugovič Jozef Vojta Alois Bilka Jozef Hubáček Zdeněk Panagiotis F. Fekete Roman ; 020040 Peciar Marián ; 020040 Juriga Martin ; 020040 Gužela Štefan ; 020040
  Bratislava STU FCHPT 2007 . - 111 s.
  výskumná správa
  GII - Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií
  kniha

  kniha