Výsledky vyhľadávania

 1. Terénna sociálna práca v kontexte sociálneho poradenstva
  Kotradyová Katarína 
  Nové trendy v terénnej sociálnej a komunitnej práci I.
  článok zo zborníka
  (1) - článok
  článok

  článok

 2. Kľúčové kompetencie študentov sociálnej práce
  Kotradyová Katarína  Šefčíková Františka
  Nové aspekty v sociálnej práci III : . s.241-248
  článok zo zborníka
  (1) - článok
  článok

  článok

 3. Manažment
  Kotradyová Katarína 
  Manažment, ekonomika a podnikanie vo svetle sociálnej náuky Cirkvi . s.142-157
  kapitola(článok) z dokumentu
  (2) - monografia
  článok

  článok

 4. Chudoba a jej vplyv na jedinca v kontexte sociálneho vylúčenia
  Kotradyová Katarína 
  Dobrovoľníctvo, solidarita a pomoc chudobným : . s.75-78
  článok zo zborníka
  (1) - článok
  článok

  článok

 5. Hodnotenie zamestnanca v moderne riadenej organizácii
  Kotradyová Katarína  Černá Ľubica ; M4000
  Periodica Academica . Roč. V, č. 2 (2010), s.131-137
  hodnotenie zamestnancov
  článok z periodika
  ADE - 12/Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
  článok

  článok

 6. Sociálna exklúzia a jej vplyv na život starších občanov
  Kotradyová Katarína 
  Budovanie spoločnej cesty v sociálnej inklúzii . s.138-145
  článok zo zborníka
  (1) - skriptá
  článok

  článok

 7. Stratyfikacja spoleczna i jej unormowania w kontekście poszczególnych klas spolecznych
  Kotradyová Katarína 
  XXX
  (1) - skriptá
  článok

  článok

 8. Rozvoj interetnických vzťahov, znižovanie predsudkov a budovanie multikultúrnej spoločnosti
  Kotradyová Katarína 
  Humanitné vedy a ich význam pri vzdelávaní a rozvoji kľúčových kompetencií študentov vysokých škôl technického zamerania : . s.173-176
  článok zo zborníka
  (1) - monografia
  (2) - skriptá
  článok

  článok

 9. Analýza súčasnej situácie rómskej etnickej skupiny na Slovensku
  Kotradyová Katarína 
  Sociální, ekonomické, právní a bezpečnostní otázky současnosti : . s.222-227
  článok zo zborníka
  (1) - článok
  článok

  článok