Výsledky vyhľadávania

 1. Comparison of Different Approaches to Gravity Determination and Their Utilization for Calculation of Geopotential Numbers in the Slovak National Levelling Network
  Majkráková Miroslava ; 010130  Papčo Juraj ; 010130 Zahorec Pavol Droščák Branislav Mikuška Ján
  International Symposium on Gravity, Geoid and Height Systems 2016 : . S. 173-183
  Štátna nivelačná sieť Slovak National Levelling Network tiažové pole Zeme global gravity field model geopotenciálna kóta geopotential number
  https://link.springer.com/chapter/10.1007%2F1345_2017_20
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 2. Výskum recentných vertikálnych pohybov na území Slovenska
  Majkráková Miroslava ; 010130  Papčo Juraj ; 010130 Droščák Branislav
  Družicové metody v geodézii a katastru : . S. 38-44
  vertikálne pohyby nivelácia vertical movement Slovak National Levelling Network levelling measurments Štátna nivelačná sieť
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 3. Stav tvorby novej národnej realizácie výškového systému Bpv
  Bublavý Ján  Majkráková Miroslava ; 010130 Droščák Branislav
  Geodézia, kartografia a geoinformatika 2017 : . CD-ROM, [10] s.
  nivelácia levelling oprava tiažového poľa gravity field reduction Štátna nivelačná sieť national levelling network
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 4. článok

  článok

 5. Preparations for new realisations of vertical reference systems in Slovakia
  Droščák Branislav  Bublavý Ján Majkráková Miroslava ; 010130
  EUREF Symposium 2016 : . [1] s.
  Slovak National Levelling Network Štátna nivelačná sieť
  článok zo zborníka
  BFA - Abstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí (konferencie...)
  článok

  článok

 6. An analysis of methods for gravity determination and their utilization for the calculation of geopotential numbers in the Slovak national levelling network
  Majkráková Miroslava ; 010130  Papčo Juraj ; 010130 Zahorec Pavol Droščák Branislav Mikuška Ján Marušiak Ivan
  Contributions to Geophysics and Geodesy . Vol. 46, no. 3 (2016), s. 179-202
  Štátna nivelačná sieť globálny geopotenciálny model reziduálny terénny model (RTM) levelling measurments residual terrain model (RTM) global geopotential model
  http://gpi.savba.sk/GPIweb/ogg/ikohut/CGG/46/3/Majkrakova-et-al_CGG-46-3_web_opt.pdf
  článok z periodika
  ADN - 13/NOVÉ Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
  článok

  článok

 7. Comparison of Different Approaches to determine geopotential numbers - case study on the Slovak National Levelling Network /
  Majkráková Miroslava ; V130  Papčo Juraj ; V130 Zahorec Pavol Droščák Branislav Hábel Branislav ; V130
  Earth and Environmental Sciences for Future Generations : . USB kľúč, [1] s.
  geopotential number
  článok zo zborníka
  BFA - Abstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí (konferencie...)
  článok

  článok

 8. Comparison of Different Methods to Determine Geopotential Numbers in the Slovak National Levelling Network
  Majkráková Miroslava ; 010130  Papčo Juraj ; 010130 Zahorec Pavol Droščák Branislav
  Geodetické základy a geodynamika 2015 : . USB kľúč, s. 25
  Bouguer anomaly Bouguerova anomália digital terrain model digitálny model reliéfu výškový systém vertical system
  článok zo zborníka
  AFH - Abstrakty príspevkov z domácich konferencií
  článok

  článok

 9. Prvé skúsenosti s monitorovaním vplyvu ionosféry na RTK merania v SKPOS
  Droščák Branislav 
  Družicové metody v geodézii a katastru : . s.69-74
  článok zo zborníka
  (1) - skriptá
  článok

  článok

 10. Detailnejší pohľad na testovací nivelačný okruh Modra-Piesok
  Majkráková Miroslava ; V130  Droščák Branislav Kozák Michal Ferianc Dušan Kováčik Juraj
  60 rokov pôsobenia Katedry geodetických základov 1952 - 2012 : . s.49
  levelling circle levelling measurments levelling sets nivelačné meranie nivelačné súpravy okruh testing testovanie
  článok zo zborníka
  AFH - Abstrakty príspevkov z domácich konferencií
  článok

  článok