Výsledky vyhľadávania

 1. Kvalita geodetických a kartografických prác z pohľadu Komory geodetov a kartografov / aut. Štefan Nagy, Peter Repáň
  Nagy Štefan  Repáň Peter
  XI. medzinárodná konferencia o katastri nehnuteľností : . S. 141-144
  článok zo zborníka
  (1) - článok
  článok

  článok

 2. Viacnásobné využívanie priestorových údajových zdrojov
  Hudecová Ľubica ; V210  Repáň Peter Zámečník Peter
  Geodézia, kartografia a geografické informačné systémy 2012 [elektronický zdroj] : . s.nestr.
  GIS GIS land consolidation mapovanie mapping pozemkové úpravy spatial data collection zber priestorových údajov
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 3. XV.česko-slovensko-poľské geodetické dni Pec pod Sněžkou 14.-16.5.2009
  Lukáč Štefan ; V140  Repáň Peter
  Slovenský geodet a kartograf . s.22-23
  meeting agenda stretnutie program
  článok zo zborníka
  BDF - 12/Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok