Výsledky vyhľadávania

 1. Comparative study of alkylammonium- and alkylphosphonium-based analogues of organo-montmorillonites / aut. Jana Madejová, Martin Barlog, Ľuboš Jankovič, Michal Slaný, Helena Pálková
  Madejová Jana  Barlog Martin ; 042120 Jankovič Ľuboš Slaný Michal Pálková Helena
  Applied Clay Science . Vol. 200, (2021), s. (1-10), art. no. 105894
  článok z periodika
  ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
  článok

  článok

 2. Moderné metódy IČ spektroskopie a ich využitie pri výskume usporiadania alkylamóniových katiónov interkalovaných v montmorillonitoch
  Slaný Michal ; 042120  Madejová Jana (škol.)
  2019
  FCHPT ; Dátum obhajoby : 26.08.2019 ; Študijný odbor : 5.2.19. anorganická technológia a materiály ; Študijný program : D-ATEM

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=119951
  dizertačná práca
  kniha

  kniha

 3. Utesnenie anodicky oxidovanej zliatiny AA1070 na báze zirkónia / aut. Matilda Zemanová, Jana Záchenská, Marián Bobok, Jana Madejová
  Zemanová Matilda ; 042120  Záchenská Jana ; 040000 Bobok Marián Madejová Jana
  Moderné trendy v anorganických technológiách 2018, Banská Štiavnica 21.-23.5.2018 : . S. 98
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 4. Cyclic corrosion testing anodized aluminium sealed with different methods / aut. Matilda Zemanová, Jana Záchenská, Tatiana Galicová, Jana Madejová
  Zemanová Matilda ; 042120  Záchenská Jana ; 040000 Galicová Tatiana ; 040000 Madejová Jana
  Corrosion and surface treatment in industry 2018, 26.-28.9.2018, Vígľaš, SR : . S. 62
  článok zo zborníka
  AFH - Abstrakty príspevkov z domácich konferencií
  článok

  článok

 5. Konverzné povlaky na báze zirkónia pre hliníkovú zliatinu 2024 / aut. Matilda Zemanová, Ján Lokaj, Mária Karľová, Jana Madejová
  Zemanová Matilda ; 042120  Lokaj Ján ; 042120 Karľová Mária Madejová Jana
  Interakcie tavenín s progresívnymi anorganickými materiálmi . CD-ROM, S. 35-41
  článok zo zborníka
  AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  článok

  článok

 6. Influence of Pre-treatment on Zirconium Based Conversion Coating on AA2024 / aut. Matilda Zemanová, Ján Lokaj, Mária Karľová, Jana Madejová
  Zemanová Matilda ; 042120  Lokaj Ján ; 042110 Karľová Mária Madejová Jana
  Acta Chimica Slovaca . Vol. 10, no. 2 (2017), s. 101-106
  článok z periodika
  ADN - 13/NOVÉ Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
  článok

  článok

 7. Characterization of clays from the Corumbatai formation used as raw material for ceramic industry in the Santa Gertrudes district, Sao Paulo, Brazil / aut. Andrezza de Almeida Azzi, Marek Osacký, Peter Uhlík, Mária Čaplovičová, Antenor Zanardo, Jana Madejová
  Almeida Azzi Andrezza de  Osacký Marek Uhlík Peter Čaplovičová Mária ; 902640 Zanardo Antenor Madejová Jana
  Applied Clay Science . Vol. 132, sp.iss. SI (2016), s. 232-242
  mineral composition technological behavior
  článok z periodika
  ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
  článok

  článok

 8. Influence of grinding and sonication on the crystal structure of talc Čavajda V. / Vladimír Čavajda, Peter Uhlík, Arkadiusz Derkowski, Mária Čaplovičová, Mária Čaplovičová, Jana Madejová, Milan Mikula, Tomáš Ifka
  Čavajda Vladimír  Uhlík Peter Derkowski Arkadiusz Čaplovičová Mária Madejová Jana Mikula Milan ; C9160 Ifka Tomáš ; 042110
  Clays and Clay Minerals . Vol. 63, iss. 3-4 (2015), s. 311-327
  článok z periodika
  ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
  nerozpoznaný

  nerozpoznaný

 9. Korózna odolnosť selektívnych vrstiev hodnotená IČ spektroskopiou / aut. Matilda Zemanová, Patrícia Krivdová, Jana Madejová
  Zemanová Matilda ; C2120  Krivdová Patrícia ; C2120 Madejová Jana
  Interakcie tavenín s progresívnymi anorganickými materiálmi. 5. odborný seminár, Borinka, Slovensko, 20. - 21. október 2014 : . S. 74-80
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 10. Reaction of Bentonites with Pyrite Concentrate after Wetting and Drying Cycles at 80 Degrees C: Relevance to Radioactive Waste (Radwaste) Storage
  Osacký M.  Šucha Vladimír Miglierini Marcel ; E060 Madejová Jana
  Clay Minerals . Vol. 47, Iss. 4 (2012), s.465-479
  článok z periodika
  ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
  článok

  článok