Výsledky vyhľadávania

 1. Teoretická a experimentálna analýza cylindrických škrupinových konštrukcií. Diagnostika a monitoring exponovaných oceľových konštrukcií : Dizertačná práca
  Kowalski Lukáš  Brodniansky Ján (škol.) ; V190
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2012
  SVF ; . - 94 s
  teória a konštrukcie inžinierskych stavieb Theory and Structures of Civil Engineering Works diagnostics experiment experiment diagnostika monitoring monitoring experiment experiment silo
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=76068
  dizertačná práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SVF0100
  kniha

  kniha

 2. Dlhodobý tenzometrický monitoring oceľovej konštrukcie sila
  Kowalski Lukáš 
  Zkoušení a jakost ve stavebnictví 2011 : . s.205-214
  Napätie-analýza experimentálna strain tensometers tenzometre
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 3. Vplyv ortogonálnych výstuh na stratu stability valcovej škrupiny pri osovom tlaku. Výpočet pomocou súboru noriem EC a MKP
  Kowalski Lukáš 
  Juniorstav 2011 : . s.nestr.
  shell structures stabilita stability škrupinové konštrukcie
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 4. Vplyv ortogonálnych výstuh na stratu stability valcovej škrupiny pri osovom tlaku
  Kowalski Lukáš 
  Príprava,navrhovanie a realizácia inžinierskych stavieb : . s.nestr.
  shell structures stabilita stability škrupinové konštrukcie
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 5. Vplyv zmeny prevádzkových pomerov na napätosť oceľovej konštrukcie sila
  Kowalski Lukáš 
  Teoretické a konštrukčné problémy oceľových,kompozitných,drevených konštrukcií a mostov : . s.107-110
  experimental measurement experimentálne overenie silo tensometers tenzometria
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 6. Zabezpečovanie prevádzkovej spoľahlivosti a bezpečnosti prepravného plynovodu a valcovej škrupiny sila
  Magura Martin ; V190  Brodniansky Ján ; V190 Kowalski Lukáš
  Konstrukce . Roč. 10, č. 1 (2011), s.2-4
  gas pipeline plynovod reconstruction rekonštrukcia shell structures škrupinové konštrukcie
  článok z periodika
  ADE - 12/Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
  článok

  článok

 7. Komplexná diagnostika a monitoring oceľovej konštrukcie sila
  Kowalski Lukáš  Brodniansky Ján ; V190 Klas Tomáš ; V190
  Oceľové,drevené a kompozitné konštrukcie a mosty : . s.105-110
  monitoring monitoring silo tank
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 8. Experiment, monitorovanie a rekonštrukcie slinkového sila a vysokotlakých potrubí TP
  Brodniansky Ján ; V190  Magura Martin ; V190 Kowalski Lukáš
  Hustopeče 2010 : . s.15-18
  gas pipeline plynovod reconstruction rekonštrukcia silo
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 9. Recount of the stresses of the usage load in silo structure using FEM program Ansys
  Kowalski Lukáš 
  Stretnutie pracovníkov katedier kovových a drevených konštrukcií stavebných fakúlt v SR a ČR : . s.35-44
  FEM analysis MKP analýza silo
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 10. Prepočet napätí od užitočného zaťaženia na konštrukciách síl metódou MKP programom Ansys
  Kowalski Lukáš 
  Juniorstav 2010 : . s.nestr.
  FEM analysis MKP analýza silo
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok