Výsledky vyhľadávania

 1. The use of satellite radar interferometry to monitor landslides in Slovakia
  Leško Martin ; 010130  Papčo Juraj ; 010130 Bakoň Matúš Czikhardt Richard ; 010130 Plakinger Marián Ondrejka Peter
  Advances and Trends in Geodesy, Cartography and Geoinformatics II : . S. 129-137
  InSAR radarová interferometria radar interferometry
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 2. Uplatnenie družicovej radarovej interferometrie pri monitorovaní zosuvov na území Slovenska
  Leško Martin ; 010130  Papčo Juraj ; 010130 Bakoň Matúš Czikhardt Richard ; 010130 Plakinger Marián Ondrejka Martin
  Geodézia, kartografia a geoinformatika 2019 : . CD-ROM, [8] s.
  zosuvy landslides SBAS
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 3. Monitoring poddolovaných území pomocou leteckého laserového skenovania
  Plakinger Marián  Fraštia Marek ; 010140 Papčo Juraj ; 010130
  Geodézie a Důlní měřictví 2018 : . USB kľúč, [11] s.
  LIDAR banská činnosť geomorfologické zmeny
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 4. Možnosti metódy časovej základnice v digitálnej fotogrametrii
  Fraštia Marek ; 010140  Marčiš Marián ; 010140 Bajtala Marek ; 010140 Sokol Štefan ; 010140 Plakinger Marián
  Geodézia, kartografia a geografické informačné systémy 2016 : . CD-ROM, [10] s.
  fotogrametria základnica image point detector time baseline deformation and movement
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 5. Overenie predpokladaných vplyvov banskej činnosti bezpilotným leteckým prostriedkom Gatewing X100
  Plakinger Marián  Beck Jozef Fraštia Marek ; V140 Marčiš Marián ; V140
  Geodézia, kartografia a geografické informačné systémy 2014 : . CD-ROM, [7] s.
  banské činnosti fotogrametria mining overenie photogrammetry verification
  https://is.stuba.sk/vv/pub_priloha.pl?id=300690
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 6. Monitoring of land subsidence influenced by an underground mining activity by means of the Gatewing X100
  Fraštia Marek ; V140  Plakinger Marián Beck Jozef
  XV International ISM Congress 2013 : . s.1167-1178
  aerial mapping system fotogrametria letecký mapovací systém photogrammetry poddolované územie undermined area
  článok zo zborníka
  BEE - 13/Odborné práce v zahraničných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných); 12/(len nerecenzované)
  článok

  článok

 7. Pozorovanie vplyvov poddolovania bezpilotným leteckým prostriedkom Gatewing X100
  Fraštia Marek ; V140  Beck Jozef Plakinger Marián
  Geodézie a Důlní měřictví 2013 : . s.153-161
  pokles povrchu
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 8. Monitoring poddolovaného územia UAV technológiou Gatewing X100
  Fraštia Marek ; V140  Plakinger Marián Beck Jozef
  Geodézie ve stavebnictví a průmyslu : . s.71-79
  bezpilotný letecký prostriedok Gatewing X100 Gatewing X100 poddolované územie undermined area
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 9. Využitie bezpilotných leteckých prostriedkov pre monitoring poddolovaných území
  Fraštia Marek ; V140  Plakinger Marián Beck Jozef
  IV. Tematické dni geodetov 2013 "Inžinierska geodézia" [elektronický zdroj] : . s.[6] s.
  bezpilotný letecký prostriedok monitoring monitoring poddolované územie undermined area unmanned aerial vehicle
  článok zo zborníka
  BEF - 13/Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných); 12/(len nerecenzované)
  článok

  článok

 10. Fotogrametrický monitoring šachty G v Bani Nováky
  Fraštia Marek ; V140  Beck Jozef Plakinger Marián
  Geodetický a kartografický obzor . Roč. 58(100), č. 9 (2012), s.194-202
  image acquisition and processing monitoring monitoring zber a spracovanie obrazu
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok