Výsledky vyhľadávania

 1. Overenie predpokladaných vplyvov banskej činnosti bezpilotným leteckým prostriedkom Gatewing X100
  Plakinger Marián  Beck Jozef Fraštia Marek ; V140 Marčiš Marián ; V140
  Geodézia, kartografia a geografické informačné systémy 2014 : . CD-ROM, [7] s.
  banské činnosti fotogrametria mining overenie photogrammetry verification
  https://is.stuba.sk/vv/pub_priloha.pl?id=300690
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 2. Monitoring of land subsidence influenced by an underground mining activity by means of the Gatewing X100
  Fraštia Marek ; V140  Plakinger Marián Beck Jozef
  XV International ISM Congress 2013 : . s.1167-1178
  aerial mapping system fotogrametria letecký mapovací systém photogrammetry poddolované územie undermined area
  článok zo zborníka
  BEE - 13/Odborné práce v zahraničných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných); 12/(len nerecenzované)
  článok

  článok

 3. Využitie bezpilotných leteckých prostriedkov pre monitoring poddolovaných území
  Fraštia Marek ; V140  Plakinger Marián Beck Jozef
  IV. Tematické dni geodetov 2013 "Inžinierska geodézia" [elektronický zdroj] : . s.[6] s.
  bezpilotný letecký prostriedok monitoring monitoring poddolované územie undermined area unmanned aerial vehicle
  článok zo zborníka
  BEF - 13/Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných); 12/(len nerecenzované)
  článok

  článok

 4. Monitoring poddolovaného územia UAV technológiou Gatewing X100
  Fraštia Marek ; V140  Plakinger Marián Beck Jozef
  Geodézie ve stavebnictví a průmyslu : . s.71-79
  bezpilotný letecký prostriedok Gatewing X100 Gatewing X100 poddolované územie undermined area
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 5. Pozorovanie vplyvov poddolovania bezpilotným leteckým prostriedkom Gatewing X100
  Fraštia Marek ; V140  Beck Jozef Plakinger Marián
  Geodézie a Důlní měřictví 2013 : . s.153-161
  pokles povrchu
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 6. Fotogrametrický monitoring šachty G v Bani Nováky
  Fraštia Marek ; V140  Beck Jozef Plakinger Marián
  Geodetický a kartografický obzor . Roč. 58(100), č. 9 (2012), s.194-202
  image acquisition and processing monitoring monitoring zber a spracovanie obrazu
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 7. Photogrammetric Observation of Deformation of the Vertical Mining Shaft
  Fraštia Marek ; V140  Plakinger Martin ; V Beck Jozef
  Acta Montanistica Slovaca . Roč. 16, č. 4 (2011), s. 276-286
  deformation measurement fotogrametria image processing meranie deformácií photogrammetry spracovanie obrazu
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 8. Fotogrametrické pozorovanie vertikálnej banskej šachty
  Fraštia Marek ; V140  Beck Jozef Plakinger Marián
  XVIII. konference SDMG : . s.28-39
  deformácie deformation fotogrametria photogrammetry
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 9. Photogrammetric monitoring of vertical mine shaft
  Fraštia Marek ; V140  Beck Jozef Plakinger Marián
  Prace naukowe GIG : . Nr. 2 (2011), s.128-134
  fotogrametrický monitoring vertikálna banská šachta photogrammetric monitoring vertical mine shaft
  článok z periodika
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 10. Photogrammetric observation of deformation of the vertical mining pit
  Beck Jozef  Fraštia Marek ; V140 Plackinger Marián
  International society for mine surveying : . s.62-68
  deformation measurement processing image acquisition meranie deformácií zber údajov spracovanie
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok