Výsledky vyhľadávania

 1. Experimental measurements of the water evaporation rate of a physical model
  Turza Róbert  Füri Belo ; 010290
  Slovak Journal of Civil Engineering . Vol. 25, no. 1 (2017), s. 19-23
  evaporation swimming pool physical model odparovanie bazén fyzikálny model
  článok z periodika
  ADN - 13/NOVÉ Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
  článok

  článok

 2. Comparison of experimental measurements of indoor climate parameters in a swimming pool during winter and summer operation period
  Füri Belo ; 010290  Turza Róbert
  EXPRES 2017 : . CD-ROM, s. 63-68
  swimming pool measurements water evaporation air temperature relative humidity air velocity plavecký bazén merania odparenie vody teplota vzduchu relatívna vlhkosť rýchlosť vzduchu
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 3. Assessment of Microclimate Measurements in Indoor Swimming Pool
  Turza Róbert  Füri Belo ; 010290 Niková Ingrida ; 010290
  Indoor Climate of Buildings 2016 : . S. 155-164
  indoor climate swimming pool mikroklíma bazény
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 4. Experimental measurements of water evaporation rate on the physical model
  Füri Belo ; 010290  Turza Róbert ; 010290
  Vetranie a klimatizácia 2016. Zelená úsporám energie : . S. 101-109
  experimental measurements water evaporation rate model experimentálne meranie voda odparované množstvo
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 5. Analýza a návrh systémov teplovzušného vetrania a odvlhčovania krytých plavární, Analyze and design of hot air ventilation and dehumidification systems in covered swimming pools
  Turza Róbert ; 010290  Füri Belo ; 010290 (škol.)
  2016
  SVF ; Dátum obhajoby : 22.08.2016 ; Študijný odbor : 5.1.4. pozemné stavby ; Študijný program : D-TTPB4

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=92048
  dizertačná práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SVF0100
  kniha

  kniha

 6. An experimental Investigation of indoor climate parameters in indoor swimming pool during summer period
  Turza Róbert ; 010290  Füri Belo ; 010290
  Magyar Épületgépészet : . Vol. 64, no. 4 (2015), s. 21-24
  indoor swimming pool air temperature relative humidity air flow velocity
  článok z periodika
  ADE - 12/Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
  článok

  článok

 7. Vplyv voľby teploty a vlhkosti na energetickú náročnosť krytého bazéna
  Turza Róbert ; 010290 
  Vetranie a klimatizácia 2015. Systémy "Vetrania a klimatizácie" v procese energetického auditu budov : . S. 85-90
  krytý bazén odparovanie tepelný výkon tok viazaného tepla
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 8. Dimenzovanie VZT podľa VDI 2089
  Turza Róbert ; V290 
  Vetranie a klimatizácia 2014. Optimalizované návrhy systémov vetrania a klimatizácie : . CD ROM, s. 137-143
  design evaporation hvac-r-systems odparovanie Vzduchotechnika-zariadenia
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 9. Meranie mikroklímy krytého bazéna v letnom období
  Turza Róbert ; V290 
  Advances in architectural, civil and environmental engineering : . CD ROM, s. 840-845
  bazén meranie relatívna vlhkosť teplota vzduchu
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 10. Vplyv vnútornej mikroklímy bazénovej haly na jej energetickú náročnosť
  Turza Róbert ; 010290 
  Vnútorná klíma budov 2014 : . S. 61-65
  krytý bazén odparovanie tok viazaného tepla
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok