Výsledky vyhľadávania

 1. Stavebno-technologický projekt: Južné Mesto Bratislava, Zóna B1 – Bytový dom B1 (2. etapa)
  Macková Denisa ; 010270  Ďubek Marek ; 010270 (škol.)
  2019
  SVF ; Dátum obhajoby : 05.06.2019 ; Študijný odbor : 5.2.8. stavebníctvo ; Študijný program : I-TS

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=145233
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 2. Stavebno-technologický projekt: JUŽNÉ MESTO BRATISLAVA, ZÓNA B1 – BYTOVÝ DOM B.I. (1. etapa)
  Skokan Jakub ; 010270  Ďubek Marek ; 010270 (škol.)
  2019
  SVF ; Dátum obhajoby : 06.06.2019 ; Študijný odbor : 5.2.8. stavebníctvo ; Študijný program : I-TS

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=145238
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 3. Stavebno-technologický projekt: Polyfunkčný bytový dom Krupina.
  Novotný Ján ; 010270  Ďubek Marek ; 010270 (škol.)
  2019
  SVF ; Dátum obhajoby : 06.06.2019 ; Študijný odbor : 5.2.8. stavebníctvo ; Študijný program : I-TS

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=153432
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 4. Bytový dom
  Kovács Patrik ; 010270  Ďubek Marek ; 010270 (škol.)
  2019
  SVF ; Dátum obhajoby : 10.06.2019 ; Študijný odbor : 5.2.8. stavebníctvo ; Študijný program : B-TMS

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=152829
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 5. Bytový dom
  Szamotná Tünde ; 010270  Ďubek Marek ; 010270 (škol.)
  2019
  SVF ; Dátum obhajoby : 11.06.2019 ; Študijný odbor : 5.2.8. stavebníctvo ; Študijný program : B-TMS

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=152875
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 6. Bytový dom
  Miškovičová Lucia ; 010270  Ďubek Marek ; 010270 (škol.)
  2019
  SVF ; Dátum obhajoby : 11.06.2019 ; Študijný odbor : 5.2.8. stavebníctvo ; Študijný program : B-TMS

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=124878
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 7. Bytový dom
  Tarkoš Adam ; 010270  Ďubek Marek ; 010270 (škol.)
  2019
  SVF ; Dátum obhajoby : 11.06.2019 ; Študijný odbor : 5.2.8. stavebníctvo ; Študijný program : B-TMS

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=137357
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 8. Bytový dom
  Némethová Kristína ; 010270  Ďubek Marek ; 010270 (škol.)
  2019
  SVF ; Dátum obhajoby : 11.06.2019 ; Študijný odbor : 5.2.8. stavebníctvo ; Študijný program : B-TMS

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=124820
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 9. Stavebno-technologický projekt: OBYTNÝ SÚBOR – BYTOVÉ DOMY S POLYFUNKCIOU MIKOVÍNIHO ULICA, TRNAVA.
  Križanová Eliška ; 010270  Ďubek Marek ; 010270 (škol.)
  2019
  SVF ; Dátum obhajoby : 05.06.2019 ; Študijný odbor : 5.2.8. stavebníctvo ; Študijný program : I-TS

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=144686
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 10. Stavebno-technologický projekt: Výrobno-skladová hala ZKW Krušovce
  Pitoňáková Emília ; 010270  Ďubek Marek ; 010270 (škol.)
  2019
  SVF ; Dátum obhajoby : 06.06.2019 ; Študijný odbor : 5.2.8. stavebníctvo ; Študijný program : I-TS

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=145228
  diplomová práca
  kniha

  kniha