Výsledky vyhľadávania

 1. Schallgeschwindigkeit zur Ermittlung der Trinkwassertemperatur / aut. Christian Halper, Ján Iľko
  Halper Christian  Iľko Ján ; 065000
  Forum gas wasser wärme . 3 (2019), s. 31-33
  https://www.forum-gww.at/pdf/2019_03.pdf
  článok z periodika
  ADE - 12/Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
  článok

  článok

 2. Elimination of excessive noise at the open office workplace / aut. Pavol Čekan, Miroslav Rusko, Ján Iľko, Hans-Dieter Pietrucha
  Čekan Pavol ; 065200  Rusko Miroslav ; 065200 Iľko Ján ; 065000 Pietrucha Hans-Dieter
  Vedecké práce MtF STU v Bratislave so sídlom v Trnave. Research papers Faculty of Materials Science and Technology Slovak University of Technology in Trnava . Vol. 27, no. 44 (2019), s. 175-186
  noise open space office simulation assessment
  https://www.researchpapers.mtf.stuba.sk/wp-content/uploads/2019/07/VP44_18_2019_%C4%8Cekan1.pdf
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 3. Application of ultrasonic method for measuring the sound velocity in a medium to determine the temperature change and fluctuations / aut. Christian Halper, Ján Iľko, Miroslav Rusko
  Halper Christian  Iľko Ján ; 065000 Rusko Miroslav ; 065200
  Annals of DAAAM 2018 . S. 0687-0697
  temperature ultrasonic measurement monitoring
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 4. Ausgewählte Gütesiegel des Lebensmittelproduktionsbereiches als wessentlicher Produktqualitätsindikator zur besseren Einkaufsorientierung des Konsumenten / aut. Miroslav Rusko, Ján Iľko, Vojtech Kollár
  Rusko Miroslav ; 065200  Iľko Ján ; 065000 Kollár Vojtech
  Verejná správa a regionálny rozvoj . Roč. 14, č. 2 (2018), s. 112-118
  food sector product quality quality mark
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 5. Návrh a konštrukcia chladiča plynnej vzorky analyzátora celkového organického uhlíka / aut. Ján Iľko, Miroslav Rusko
  Iľko Ján ; 065000  Rusko Miroslav ; 065200
  Nástroje environmentálnej politiky 2018 : . S. 49-61
  Úprava vzorky konštrukcia chladič analýza
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 6. Využitie ultrazvukovej metódy merania prietoku stlačeného vzduchu za účelom správneho dimenzovania výkonu kompresoru kompresorovej stanice pre existujúci výrobný proces / aut. Ján Iľko, Miroslav Rusko
  Iľko Ján ; 065000  Rusko Miroslav ; 065200
  METES 2018. Motivation - Education - Trust - Environment - Safety 2018. : . S. 61-65
  stlačený vzduch meranie prietoku efektivita ultrazvuk
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 7. Measurement of compressed air flow in the production technology for the purpose of leak detection in the air distribution systems using ultrasonic flowmeter / aut. Ján Iľko, Miroslav Rusko, Vojtech Kollár
  Iľko Ján ; 065000  Rusko Miroslav ; 065200 Kollár Vojtech
  METES 2018. Motivation - Education - Trust - Environment - Safety 2018. : . S. 139-142
  distribution of compressed air ultrasonic flowmeter leakage detection
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 8. Measurement of compressed air flow in the production technology for the purpose of dimensioning of compressors using ultrasonic flowmeter / aut. Miroslav Rusko, Ján Iľko
  Rusko Miroslav ; 065200  Iľko Ján ; 065000
  Řízení rizik procesů spojených s technickými díly / . S. 415-422
  flow measurement compressor station ultrasound
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 9. Označovanie v oblasti technológií zamerané na environment a bezpečnosť / aut. Miroslav Rusko, Ján Iľko
  Rusko Miroslav ; 065200  Iľko Ján ; 065000
  Nástroje environmentálnej politiky 2018 : . S. 154-155
  environment ekolabeling produkt technológia
  článok zo zborníka
  AFH - Abstrakty príspevkov z domácich konferencií
  článok

  článok

 10. Modul prepäťovej ochrany pre zabezpečenie ochrany digitálnych výstupov monitora prietoku rady Flexim Fluxus F4XX / aut. Ján Iľko, Miroslav Rusko
  Iľko Ján ; 065000  Rusko Miroslav ; 065200
  Manažérstvo životného prostredia 2018 : . S. 84-89
  prepäťová ochrana zariadenie výstupný signál
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok