Výsledky vyhľadávania

 1. Study of injection process capability in production of plastic boxes / aut. Katarína Lestyánszka Škůrková, Jozefína Kudičová
  Lestyánszka Škůrková Katarína ; 064000  Kudičová Jozefína
  Acta technologica agriculturae [elektronický zdroj] . Vol. 18, iss. 2 (2015), online, s. 54-56
  https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85027685912&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=study+of+injection+process+capability+in+production+of+plastic+boxes&st2=&sid=982adbe4f70c40d1ba6c0abec802f1ce&sot=b&sdt=b&sl=83&s=TITLE-ABS-KEY%28study+of+injection+process+capability+in+production+of+plastic+boxes%29&relpos=0&citeCnt=1&searchTerm=
  článok z periodika
  ADN - 13/NOVÉ Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
  článok

  článok

 2. Using the repeatability method by the capability of measuring equipment - scale - control / aut. Katarína Lestyánszka Škůrková, Ivan Koblen, Jozefína Kudičová
  Lestyánszka Škůrková Katarína ; M5000  Koblen Ivan ; M5000 Kudičová Jozefína
  Inzynieria Produkcji. Wybrane aspekty Zintegrowanych Systemów Zarzadzania Produkcja . S. 37-43
  článok zo zborníka
  AEC - Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  článok

  článok

 3. Posúdenie spôsobilosti procesu výroby výrobku „Box Finger Cot“
  Kudičová Jozefína  Lestyánszka Škůrková Katarína (škol.) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2012
  MTF ; . - 76s CD ROM
  inžinierstvo kvality produkcie Engineering of Production Quality process capability machine capability gauge capability statistical methods štatistické metódy
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=80000
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 4. Determining the total dispersion zone for micrometer SM measuring equipment
  Lestyánszka Škůrková Katarína ; M4000  Kudičová Jozefína
  Vedecké práce MtF STU v Bratislave so sídlom v Trnave. Research papers Faculty of Materials Science and Technology Slovak University of Technology in Trnava . Vol. 19, č. 30 (2011), s.45-50
  Measuring equipment average value
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 5. The process capability study of pressing process for force closed
  Lestyánszka Škůrková Katarína ; M4000  Kudičová Jozefína
  Vedecké práce MtF STU v Bratislave so sídlom v Trnave. Research papers Faculty of Materials Science and Technology Slovak University of Technology in Trnava . Vol. 19, č. 30 (2011), s.51-57
  process stability
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 6. Prieskum využívania štatistických metód pri zlepšovaní procesov vo vybraných organizáciách na Slovensku
  Lestyánszka Škůrková Katarína ; M4000  Kudičová Jozefína
  Modelování, simulace a optimalizace podnikových procesů v praxi : . s.449-453
  kvalita štatistické metódy
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  (1) - článok
  článok

  článok

 7. Prieskum využívania štatistických metód pri zlepšovaní procesov vo vybraných organizáciách
  Kudičová Jozefína  Lestyánszka Škůrková Katarína (škol.) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK KIK, 2010
  MTF ;
  kvalita produkcie Quality of Production systém manažérstva kvality zlepšovanie procesov prieskum quality management system Research
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=53109
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha