Výsledky vyhľadávania

 1. Návrh podnikateľskej stratégie strategickej podnikateľskej jednotky Oceľové konštrukcie v podniku INGSTEEL, s.r.o., Bratislava
  Valentovičová Dominika  Ščepka Igor (škol.) ; J0070
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2012
  kvalita produkcie v strojárskych podnikoch Quality of Production in Engineering Enterprises podnikateľská stratégia návrh metodiky
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=85201
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 2. Prieskum zabezpečovania kvality vo výrobných procesoch vo vybraných organizáciách
  Valentovičová Dominika  Fried Ivan (škol.)
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK KIK, 2010
  MTF ;
  kvalita produkcie Quality of Production výrobný proces systém manažérstva kvality quality management system
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=46850
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha