Výsledky vyhľadávania

 1. Fyzikálno-metalurgické aspekty spájania kovových materiálov difúziou
  Ondrejka Štefan ; 061000  Jáňa Miroslav (škol.)
  2020
  MTF ; Dátum obhajoby : 14.07.2020 ; Študijný odbor : strojárstvo ; Študijný program : B-MI

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=139791
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 2. Application of a ternary ZN-based solder alloy for joining of AZ31B magnesium alloy with ultrasonic support / aut. Miroslav Jáňa, Igor Kostolný
  Jáňa Miroslav  Kostolný Igor ; 063100
  Zváranie - Svařování : . Roč. 68, č. 1 (2019), s. 27-29
  metallurgical joining solder Mg alloys intermetallic phases
  článok z periodika
  BDF - 12/Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 3. An investigation into microstructure and mechanical properties of diffusion weld joints / aut. Miroslav Jáňa, Igor Kostolný
  Jáňa Miroslav  Kostolný Igor ; 063100
  Zváranie - Svařování : . Roč. 68, č. 1 (2019), s. 14-18
  diffusion welding TLP welding interlayer
  článok z periodika
  BDF - 12/Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 4. Investigation of tool design and process parameters on weldability and weld properties of friction stir welded AZ31B / aut. Miroslav Jáňa, Peter Zifčák, Ján Urminský
  Jáňa Miroslav  Zifčák Peter Urminský Ján ; 063100
  Zváranie - Svařování : . Roč. 68, č. 1 (2019), s. 20-23
  friction stir welding Mg alloys welding tools welding parameters
  článok z periodika
  BDF - 12/Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 5. The effect of atmosphere and vacuum on character of weld joints fabricated by explosion / aut. Miroslav Jáňa, Ján Urminský, Igor Kostolný
  Jáňa Miroslav  Urminský Ján ; 063100 Kostolný Igor ; 063100
  Zváranie - Svařování : . Roč. 68, č. 1 (2019), s. 24-26
  explosion welding bimetal vacuum atmosphere
  článok z periodika
  BDF - 12/Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
  (1) - monografia
  článok

  článok

 6. Návrh technológie opravy heterogénnych zvarových spojov v oblasti jadrovej energetiky
  Štancel Róbert ; 063000  Jáňa Miroslav (škol.)
  2017
  MTF ; Dátum obhajoby : 06.06.2017 ; Študijný odbor : 5.2.51. výrobné technológie ; Študijný program : I-ZASM

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=132189
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 7. Analysis of weld joint deformations by optical 3D scanning / aut. Ján Urminský, Miroslav Jáňa, Milan Marônek, Ladislav Morovič
  Urminský Ján ; 063000  Jáňa Miroslav Marônek Milan ; 063700 Morovič Ladislav ; 063600
  Acta Polytechnica : . Vol. 56, No. 1 (2016), online, s. 76-80
  explosion welding 3D scanning
  https://ojs.cvut.cz/ojs/index.php/ap/article/view/3028/3332
  https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-84959291541&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=Analysis+of+weld+joint+deformations+by+optical+3D+scanning&st2=&sid=5CE231D01917C5528DECE55527F2ABC4.wsnAw8kcdt7IPYLO0V48gA%3a150&sot=b&sdt=b&sl=73&s=TITLE-ABS-KEY%28Analysis+of+weld+joint+deformations+by+optical+3D+scanning%29&relpos=0&citeCnt=0&searchTerm=
  článok z periodika
  ADM - 13/NOVÉ Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
  článok

  článok

 8. Zváranie explóziou kombinovaných zliatin ľahkých kovov
  Zapletal Maroš ; 063000  Jáňa Miroslav (škol.)
  2016
  MTF ; Dátum obhajoby : 21.06.2016 ; Študijný odbor : 5.2.51. výrobné technológie ; Študijný program : B-VTE

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=96366
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 9. Comparison of machining of poly-crystalline cubic boron nitride by rotary ultrasonic machining and laser beam machining in terms of chemical affection / aut. Marcel Kuruc, Martin Necpal, Miroslav Jáňa, Jozef Peterka
  Kuruc Marcel ; M3000  Necpal Martin ; 063600 Jáňa Miroslav ; M3000 Peterka Jozef ; 063600
  Automation in production planning and manufacturing : . S. 69-74
  laser beam machining
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  (1) - monografia
  (2) - článok
  článok

  článok

 10. Difúzne spájanie kombinovaných ľahkých kovov
  Jáňa Miroslav ; M3000  Marônek Milan (škol.)
  2015
  MTF ; Dátum obhajoby : 26.08.2015 ; Študijný odbor : 5.2.7. strojárske technológie a materiály ; Študijný program : D-STM . - 149 s., 1 CD-ROM, autoreferát
  Dizertačná práca (PhD.) - STU MTF v Trnave UVTE, 2015

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=101485
  dizertačná práca
  DAI - Dizertačné a habilitačné práce
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha