Výsledky vyhľadávania

 1. New possibilities of industrial programming software : swing-up and stabiliyation of reaction wheel inverted pendulum via model predictive control using PLC
  Seman Pavol ; J0020  Juhás Martin ; J0020 Tkáč Lukáš ; J0020 Honek Marek ; J0020
  Proceedings of the 2013 International Conference on Process Control [elektronický zdroj] : . s.474-479
  softvér kyvadlo prediktívne riadenie wheel pendulum
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 2. Modeling and Control of Temperature Field of the Secondary Cooling Zone in Continuous Casting of Steel as Distributed Parameter System
  Ondrejkovič Karol ; J0020  Buček Pavol Noga Pavol ; J0020 Tkáč Lukáš ; J0020 Hulkó Gabriel ; J0020
  7th IFAC Conference on Manufacturing Modelling, Management, and Control, 2013 [elektronický zdroj] : . s.online, p.1483-1488
  SRP - systémy s rozloženými parametrami riadenie procesné DPS-distributed parameter system process control
  http://www.ifac-papersonline.net/Detailed/60313.html
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 3. Control of billet temperature field by the secondary cooling in continuous casting of steel
  Ondrejkovič Karol ; J0020  Noga Pavol Tkáč Lukáš ; J0020 Hulkó Gabriel ; J0020 Buček Pavol
  Proceedings of the 2013 International Conference on Process Control [elektronický zdroj] : . s.CD-ROM, p.196-201
  SRP - systémy s rozloženými parametrami kontinuálne liatie DPS-distributed parameter system continuous casting
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 4. Modeling and control of temperature field of continuously cast billet as Distributed Parameter System
  Buček Pavol ; J0020  Ondrejkovič Karol ; J0020 Tkáč Lukáš ; J0020 Hulkó Gabriel ; J0020
  METAL 2012 [elektronický zdroj] : . s.CD ROM, [6] s.
  SRP - systémy s rozloženými parametrami DPS-distributed parameter system
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 5. Riadenie teplotného poľa extrúzie ako sústavy s rozloženými parametrami
  Koščo Roland ; J0020  Kapusta Juraj ; J0020 Camber Juraj ; J0020 Tkáč Lukáš ; J0020 Hulkó Gabriel ; J0020
  Kybernetika a informatika 2012 [elektronický zdroj] : . s.CD-ROM, 5 s.
  polymer extrusion numerical method extrúzia polymérov
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 6. Pokročilé inžinierske metódy riadenia sústav s rozloženými parametrami pri softvérovej podpore v prostredí Matlab & Simulink
  Hulkó Gabriel ; J0020  Camber Juraj ; J0020 Kapusta Juraj ; J0020 Ondrejkovič Karol ; J0020 Tkáč Lukáš ; J0020
  Kybernetika a informatika 2012 [elektronický zdroj] : . s.CD-ROM, 6 s.
  SRP - systémy s rozloženými parametrami DPS-distributed parameter system
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 7. Prepojenie konečnoprvkového softvéru ProCAST s DPS Blocksetom v prostredí MATLAB Simulink
  Tkáč Lukáš ; J0020  Noga Pavol ; J0020 Ondrejkovič Karol ; J0020 Hulkó Gabriel ; J0020
  Technical Computing Bratislava 2012 [elektronický zdroj] : . s.CD-ROM, [11] s.
  DPS Blockset MATLAB
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 8. Programovanie polohy laboratórneho robotického ramena
  Tkáč Lukáš ; J0020  Rohaľ-Ilkiv Boris (škol.) ; J0020
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2010
  automatizácia a informatizácia strojov a procesov Automation and Informatics of Machines and Processes programming programovanie robot
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=62205
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SJF1000
  kniha

  kniha