Výsledky vyhľadávania

 1. Horský hotel
  Piteková Júlia ; 010180  Hraška Jozef ; 010180 (škol.)
  2020
  SVF ; Dátum obhajoby : 09.06.2020 ; Študijný odbor : stavebníctvo ; Študijný program : I-AKP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=152087
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 2. Administrativna budova
  Žucha Róbert ; 010180  Hraška Jozef ; 010180 (škol.)
  2020
  SVF ; Dátum obhajoby : 09.06.2020 ; Študijný odbor : stavebníctvo ; Študijný program : I-AKP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=152090
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 3. Experimentálno-teoretické hodnotenie fotovoltického tieniaceho systému tepelne stabilizovaného materiálom s fázovou zmenou
  Jedinák Richard ; 010180  Hraška Jozef ; 010180 (škol.)
  2020
  SVF ; Dátum obhajoby : 27.08.2020 ; Študijný odbor : stavebníctvo ; Študijný program : D-TKPS4

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=102385
  dizertačná práca
  kniha

  kniha

 4. Urban solar reflections identification, simulation and analysis
  Šujanová Paulína ; 010180  Hraška Jozef ; 010180 (škol.)
  2020
  SVF ; Dátum obhajoby : 27.08.2020 ; Študijný odbor : stavebníctvo ; Študijný program : D-TKPS4

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=112107
  dizertačná práca
  kniha

  kniha

 5. Bytový dom
  Galmiš Peter ; 010180  Hraška Jozef ; 010180 (škol.)
  2020
  SVF ; Dátum obhajoby : 15.06.2020 ; Študijný odbor : stavebníctvo, architektúra a urbanizmus ; Študijný program : B-PSA

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=159741
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 6. Bytový dom
  Baďura Daniel ; 010180  Hraška Jozef ; 010180 (škol.)
  2020
  SVF ; Dátum obhajoby : 15.06.2020 ; Študijný odbor : stavebníctvo, architektúra a urbanizmus ; Študijný program : B-PSA

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=124636
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 7. Bytový dom
  Kubiček Denis ; 010180  Hraška Jozef ; 010180 (škol.)
  2020
  SVF ; Dátum obhajoby : 15.06.2020 ; Študijný odbor : stavebníctvo, architektúra a urbanizmus ; Študijný program : B-PSA

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=153050
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 8. Bytový dom
  Targošová Klaudia ; 010180  Hraška Jozef ; 010180 (škol.)
  2020
  SVF ; Dátum obhajoby : 15.06.2020 ; Študijný odbor : stavebníctvo, architektúra a urbanizmus ; Študijný program : B-PSA

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=124914
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 9. Bytový dom
  Vašek Martin ; 010180  Hraška Jozef ; 010180 (škol.)
  2020
  SVF ; Dátum obhajoby : 15.06.2020 ; Študijný odbor : stavebníctvo, architektúra a urbanizmus ; Študijný program : B-PSA

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=144863
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 10. Bytový dom
  Čečotka Martin ; 010180  Hraška Jozef ; 010180 (škol.)
  2020
  SVF ; Dátum obhajoby : 15.06.2020 ; Študijný odbor : stavebníctvo, architektúra a urbanizmus ; Študijný program : B-PSA

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=136751
  bakalárska práca
  kniha

  kniha