Výsledky vyhľadávania

 1. Evolutionary relationships in the genus Secale revealed by DArTseq DNA polymorphism
  Al-Beyroutiová Maja  Sabo Miroslav Sleziak Patrik ; 010160 Dušinský Roman Birčák Erik Hauptvogel Pavol Kilian Andrzej Švec Miroslav
  Plant Systematics and Evolution . Vol. 302, iss. 8 (2016), s. 1083-1091
  DArTseqTM DNA polymorphism genetic diversity phylogenetic relationship Secale
  http://link.springer.com/article/10.1007/s00606-016-1318-2
  článok z periodika
  ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
  článok

  článok

 2. Detekovanie trendu v dlhodobých časových radoch maximálnych ročných prietokov na Slovensku
  Jeneiová Katarína ; V160  Sabo Miroslav ; V220 Kohnová Silvia ; V160
  Acta hydrologica Slovaca . Roč.15, č. 1 (2014), s. 161-170
  homogeneity homogenita maximálne ročné prietoky maximum annual discharge series testovanie trendu trend tests
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 3. Detecting changes in annual maximum discharges in the Slana and Ipel River basins, Slovakia
  Jeneiová Katarína ; V160  Kohnová Silvia ; V160 Sabo Miroslav ; V220 Parajka Juraj Szolgay Ján ; V160
  Danube Conference 2014. Bridging the sciences - crossing borders : . s. 43-47
  článok zo zborníka
  BEE - 13/Odborné práce v zahraničných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných); 12/(len nerecenzované)
  článok

  článok

 4. Comparison of SOM and non-hierarchic clustering techniques by pooling of low flows in Slovakia
  Kohnová Silvia ; V160  Sabo Miroslav ; V220 Števková Andrea Jeneiová Katarína ; V160 Hlavčová Kamila ; V160 Szolgay Ján ; V160
  6th Leonardo Conference 2014 : . [1] s.
  článok zo zborníka
  GII - Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií
  článok

  článok

 5. Detecting changes in maximum annual discharges in Slovakia (poster)
  Jeneiová Katarína ; V160  Kohnová Silvia ; V160 Sabo Miroslav ; V220 Hlavčová Kamila ; V160 Szolgay Ján ; V160
  Geophysical Research Abstracts. Volume 16/2014 : . online, [1] p.
  článok zo zborníka
  AFK - Postery zo zahraničných konferencií
  článok

  článok

 6. Christianity and the value orientation of contemporary people
  Kusá Alena  Hrabačková Veronika Sabo Miroslav ; V220
  European Journal of Science and Theology . Vol.10, No. 1 (2014), s. 135-144
  value orientation values
  článok z periodika
  ADM - 13/NOVÉ Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
  článok

  článok

 7. Viacrozmerné štatistické metódy a ich aplikácie.
  Sabo Miroslav ; V220  Nánásiová Oľga (škol.) ; V220
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; Dátum obhajoby : 25.08.2014 ; Študijný program : 680
  aplikovaná matematika Applied Mathematics cluster analysis clustering strojové učenie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=78577
  dizertačná práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SVF0100
  kniha

  kniha

 8. Taxonomical classification and origin of Kamut wheat
  Michalcová Veronika  Dušinský Roman Sabo Miroslav ; V220 Al Beyroutiová Maja Hauptvogel Pavol Ivaničová Zuzana Švec Miroslav
  Plant Systematics and Evolution . Vol. 300, iss. 7 (2014), s. 1749-1757
  Kamut Molecular taxonomy Origin TERGAP DArT
  http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs00606-014-1001-4
  článok z periodika
  ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
  článok

  článok

 9. Gender differences in purchase decision-making styles
  Kusá Alena  Danechová Zuzana Findra Stanislav Sabo Miroslav ; V220
  European Journal of Science and Theology . Vol. 10, no. 5 (2014), s. 113-123
  gender finance product categories offers average expenses
  http://www.ejst.tuiasi.ro/Files/47/11_Kusa%20et%20al.pdf
  článok z periodika
  ADM - 13/NOVÉ Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
  článok

  článok

 10. Consensus clustering with differential evolution
  Sabo Miroslav ; V220 
  Kybernetika : . Vol. 50, no. 5 (2014), s. 661-678
  data consensus clustering differential evolution ensemble
  http://www.kybernetika.cz/content/2014/5/661/paper.pdf
  článok z periodika
  ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
  článok

  článok