Výsledky vyhľadávania

 1. Preberacie plány postupným výberom pri kontrole meraním percenta nezhodných jednotiek (Známa smerodajná odchýlka) : STN ISO 8423
  Janiga Ivan (cre) ; J0080  Horníková Adriana (cre)
  Bratislava : SUTN, 2010 . - 36 s
  normy
  BGG - 12/Štandardy, normy ; 13/Normy
  kniha

  kniha

 2. Štatistika. Slovník a značky. Časť 2: Aplikovaná štatistika : STN ISO 3534-2
  Janiga Ivan (cre) ; J0080  Horníková Adriana (cre)
  Bratislava : SUTN, 2009 . - 120 s
  normy
  BGG - 12/Štandardy, normy ; 13/Normy
  kniha

  kniha

 3. Preberacie plány postupným výberom pri kontrole porovnávaním : STN ISO 8422
  Janiga Ivan (cre) ; J0080  Horníková Adriana (cre)
  Bratislava : SUTN, 2009 . - 36 s
  normy
  BGG - 12/Štandardy, normy ; 13/Normy
  kniha

  kniha

 4. Štatistika. Slovník a značky. Časť 1: Všeobecné štatistické termíny a termíny používané v teórii pravdepodobnosti : STN ISO 3534-1
  Janiga Ivan (cre) ; J0080  Horníková Adriana (cre)
  Bratislava : SUTN, 2008 . - 90 s
  normy
  BGG - 12/Štandardy, normy ; 13/Normy
  kniha

  kniha