Výsledky vyhľadávania

 1. Analytická metóda prezentácie pamiatok a jej potenciál v procese architektonickej tvorby : dizertačná práca
  Palgutová Katarína ; A2120  Gregorová Jana (škol.) ; A2120
  Bratislava : STU v Bratislave FA, 2014
  FAR ; Dátum obhajoby : 27.08.2014 ; Študijný program : 164 . - 121 s
  composition kompozícia metóda analytickej prezentácie pamiatky Kostol sv. Margity Antiochijskej, Kopčany
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=69334
  dizertačná práca
  DAI - Dizertačné a habilitačné práce
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FAR0100
  kniha

  kniha

 2. Kostol sv. Margity Antiochijskej v Kopčanoch - Hypotetické rekonštrukcie vývojových fáz
  Botek Andrej ; A3130  Gregorová Jana ; A2120 Palgutová Katarína ; A2120
  Umenie na Slovensku v historických a kultúrnych súvislostiach 2011 : . s.56-64
  architektúra Kostol sv. Margity v Kopčanoch Kopčany hypotetické rekonštrukcie vývojové fázy pôdorysné varianty
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 3. Príprava projektovej dokumentácie pre komplexnú obnovu mestského opevnenia v Modre
  Gregorová Jana ; A2120  Foltinová Erika ; A2120 Palgutová Katarína ; A2120 Petrášová Silvia ; A2120
  Obnova kultúrneho dedičstva. : . s.22-30
  mestské opevnenie obnova Modra
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 4. Prípravná dokumentácia ku kompletizácii podkladov na návrh komplexnej obnovy kostola sv. Margity Antiochijskej v Kopčanich - 2.časť
  Botek Andrej ; A3130  Gregorová Jana ; A2120 Palgutová Katarína ; A2120
  Bratislava : STU FA, 2011 . - nestr
  architektúra metodika obnovy prezentácie exteriér Kostol sv. Margity v Kopčanoch Kopčany
  záverečná práca
  AGI - Správy o vyriešených vedeckovýskumných úlohách
  kniha

  kniha

 5. Môže architekt zastaviť čas?!
  Palgutová Katarína ; A2120  Petrášová Silvia ; A2120
  Projekt . Roč.53, č.3 (2011), s.61-64
  architektúra hrady Česká republika obnova architektonického dedičstva
  článok z periodika
  článok

  článok

 6. Zahraničná medzifakultná výučba doktorandov v oblasti obnovy architektonického dedičstva
  Palgutová Katarína ; A2120  Petrášová Silvia Gregorová Jana ; A2120
  Informátor Archívu Pamiatkového úradu SR . č.44 (2011), s.36-37
  obnova architektonického dedičstva zahraničná výučba
  článok z periodika
  BDF - 12/Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 7. Analytická metóda prezentácie pamiatok
  Palgutová Katarína ; A2120 
  Mezinárodní vědecko-výzkumné kolokvium-workshop studentů doktorského studia 16-17.6.2011, Praha : . s.59-62
  architektonická tvorba prezentácie pamiatoko
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 8. Prípravná dokumentácia ku kompletizácii podkladov na návrh komplexnej obnovy kostola Sv. Margioty Antiochijskej v Kopčanoch - 1. časť
  Botek Andrej ; A3130  Gregorová Jana ; A2120 Palgutová Katarína ; A2120
  Bratislava : STU FA, 2011 . - nestránk
  Kostol sv. Margity v Kopčanoch Kopčany rekonštrukcie hypotetické vývojové fázy metódy obnovy prezentácia
  výskumná správa
  AGI - Správy o vyriešených vedeckovýskumných úlohách
  kniha

  kniha

 9. Dokumentácia súčasného stavu oporného múru pri Kaplnke Svätých schodov a analýza problémov
  Palgutová Katarína ; A2120  Vachová Barbora ; A3130 Jakubišin Peter Mészáros Marcel
  Kameň pri obnove pamiatok.Stone in bulit heritage conservation : . s.19-27
  oporný múr
  článok zo zborníka
  BED - 13/ZRUŠENÉ ; 12/Odborné práce v domácich recenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)
  článok

  článok

 10. Dokumentácia priebehu remeselnej rekonštrukcie kamenného oporného múru
  Palgutová Katarína ; A2120  Vachová Barbora ; A3130
  Kameň pri obnove pamiatok.Stone in bulit heritage conservation : . s.28
  oporný múr
  článok zo zborníka
  BED - 13/ZRUŠENÉ ; 12/Odborné práce v domácich recenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)
  článok

  článok