Výsledky vyhľadávania

 1. Technológia elektrolytnej plazmy a jej vplyv na vybrané charakteristiky povrchu upravovaného kovového objektu
  Filjač Miloš ; 020070  Pokusová Marcela ; 020070 (škol.)
  2020
  SJF ; Dátum obhajoby : 07.07.2020 ; Študijný odbor : strojárstvo ; Študijný program : I-VSMK

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=150534
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 2. Analýza možnosti zlepšenia materiálového toku obalov vo vybranom podniku
  Sprušanský Marek ; 020070  Pokusová Marcela ; 020070 (škol.)
  2020
  SJF ; Dátum obhajoby : 08.07.2020 ; Študijný odbor : strojárstvo ; Študijný program : I-VSMK

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=152367
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 3. Kvalita v podmienkach Priemyslu 4.0
  Cápová Renata ; 020070  Pokusová Marcela ; 020070 (škol.)
  2020
  SJF ; Dátum obhajoby : 06.07.2020 ; Študijný odbor : strojárstvo ; Študijný program : B-MMKS

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=143333
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 4. Spôsob efektívneho zhodnocovania odpadových lepených skiel a modulová konštrukcia zariadenia : úžitkový vzor č. 8786 / aut. Ľubomír Šooš, Marcela Pokusová, Petr Blecha, Miloš Matúš, Juraj Ondruška, Viliam Čačko, Jozef Bábics
  Šooš Ľubomír ; 020070  Pokusová Marcela ; 020070 Blecha Petr Matúš Miloš ; 020070 Ondruška Juraj ; 020070 Čačko Viliam ; 020070 Bábics Jozef ; 020070
  Banská Bystrica Úrad priemyselného vlastníctva SR 2020 . - 5 s.
  priemyslový vzor
  AGJ - Autorské osvedčenia, patenty, objavy
  kniha

  kniha

 5. Deep drawability of tailor welded blank of dual phase steel DP 600 affected by laser weld / Alena Brusilová, Alexander Schrek, Marcela Pokusová
  Brusilová Alena ; 020050  Schrek Alexander ; 020050 Pokusová Marcela ; 020070
  Hutnik- Wiadomości Hutnicze . Vol. 86, iss. 8 (2019), s. 238-244
  deep drawing
  článok z periodika
  ADE - 12/Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
  (1) - článok
  článok

  článok

 6. Austenitic cast iron resistant against the abrasive material degradation / aut. Igor Berta, Marcela Pokusová
  Berta Igor ; 020050  Pokusová Marcela ; 020070
  ICSI 2019. The 3rd International Conference on Structural Integrity : . S. 509-513
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 7. The change of production technology and its effect on design of a tool for biomass densification / aut. Iveta Onderová, Marcela Pokusová, Juraj Ondruška, Viliam Čačko, Ľubomír Šooš
  Onderová Iveta ; 020070  Pokusová Marcela ; 020070 Ondruška Juraj ; 020070 Čačko Viliam ; 020070 Šooš Ľubomír ; 020070
  Advanced manufacturing technologies 2019 : . S. 17-22, CD Rom
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 8. Using a simulation programme to predict distortion of cast iron castings / aut. Alena Pribulová, Marcela Pokusová
  Pribulová Alena  Pokusová Marcela ; 020070
  SGEM 2019. 19th International Multidisciplinary Scientific GeoConference. Volume 19. Informatics, Geoinformatics and Remote Sensing : . S. 713-720
  crack lom
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 9. Abrasion test of high-chromium cast iron of 3-4 C - 21 Cr alloyed with Mo and Ni / aut. Marcela Pokusová, Alena Brusilová, Zuzana Gábrišová, Marián Králik
  Pokusová Marcela ; 020070  Brusilová Alena ; 020050 Gábrišová Zuzana ; 020050 Králik Marián ; 020070
  Advanced manufacturing technologies 2019 : . S. 11-16, CD ROM
  tepelné spracovanie heat treatment
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 10. Smart multifunkčný kĺb : číslo zverejnenej patentovej prihlášky PP 34-2018 / aut. Ľubomír Šooš, Erika Zemková, Marcela Pokusová, Vojtech Ferencz, Marek Šooš
  Šooš Ľubomír ; 020070  Zemková Erika ; 038341 Pokusová Marcela ; 020070 Ferencz Vojtech Šooš Marek
  Banská Bystrica Úrad priemyselného vlastníctva SR 2019 . - 12 s.
  multifunkčný kĺb
  patentový spis
  AGJ - Autorské osvedčenia, patenty, objavy
  kniha

  kniha