Výsledky vyhľadávania

 1. Distributed collection of environmental data using IoT technology / aut. Juraj Ďuďák, Peter Fabo, Gabriel Gašpar, Michal Kuba, Anna Buchholcerová
  Ďuďák Juraj ; 066000  Fabo Peter Gašpar Gabriel ; 066000 Kuba Michal Buchholcerová Anna
  Mechatronics 2019: Recent Advances Towards Industry 4.0 : . S. 95-103
  internet of things sensors data collection data processing
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 2. Serial communication protocol with enhanced properties-securing communication layer for smart sensors applications / aut. Juraj Dudák, Gabriel Gašpar, Štefan Šedivý, Peter Fabo, Ľubomír Pepucha, Pavol Tanuška
  Ďuďák Juraj ; 066000  Gašpar Gabriel ; 066000 Šedivý Štefan Fabo Peter Pepucha Ľubomír Tanuška Pavol ; 066000
  IEEE Sensors Journal . Vol. 19, iss. 1 (2019), s. 378-390
  Communication protocols sensory systems securing communication
  http://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=CCC&search_mode=GeneralSearch&qid=2&SID=F4xfsx1VKjcT1Qb8WmI&page=1&doc=1
  článok z periodika
  ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
  článok

  článok

 3. Implementation of secure communication via the RF module for data acquisition / aut. Juraj Dudák, Gabriel Gašpar, Pavol Tanuška
  Ďuďák Juraj ; 066000  Gašpar Gabriel Tanuška Pavol ; 066000
  Journal of Sensors . Vol. 2019, article ID 7810709 (2019), s. 1-11
  https://www.hindawi.com/journals/js/2019/7810709/
  článok z periodika
  ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
  článok

  článok

 4. Zariadenie na určovanie stavu atmosféry v spodných vrstvách troposféry s využitím zdrojov elektromagnetickej energie : prihláška úžitkového vzoru č.23-2017, dátum podania prihlášky: 02.02.2017, dátum zverejnenia prihlášky: 02.07.2018, Vestník ÚPVSR č. 07/2018, stav: platný, zapísaný úžitkový vzor č. 8403, dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru: 02.04.2019, Vestník ÚPVSR č. 04/2019 / aut. Peter Fabo, Dušan Podhorský, Gabriel Gašpar
  Fabo Peter  Podhorský Dušan Gašpar Gabriel ; 066000
  Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2019 . - 7 s.
  https://wbr.indprop.gov.sk/WebRegistre/UzitkovyVzor/Detail/23-2017
  prihl.úžitkového vzoru
  AGJ - Autorské osvedčenia, patenty, objavy
  kniha

  kniha

 5. Neural network comparison for paint errors classification for automotive industry in compliance with industry 4.0 concept / aut. Michal Kebísek, Lukáš Špendla, Pavol Tanuška, Gabriel Gašpar, Lukáš Hrčka
  Kebísek Michal ; 066000  Špendla Lukáš ; 066000 Tanuška Pavol ; 066000 Gašpar Gabriel Hrčka Lukáš
  Artificial Intelligence Methods in Intelligent Algorithms : . S. 353-359
  automotive Industry 4.0 neural network
  https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-19810-7_35
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 6. Návrh a realizácia hry bežiacej v OS Android
  Tomašovič Peter ; 066000  Gašpar Gabriel (škol.)
  2018
  MTF ; Dátum obhajoby : 20.06.2018 ; Študijný odbor : 5.2.14. automatizácia, 9.2.9. aplikovaná informatika ; Študijný program : B-AIA

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=123727
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 7. Návrh a implementácia vybraného modulu informačného systému pre strednú školu
  Ravas Boris ; 066000  Gašpar Gabriel (škol.)
  2018
  MTF ; Dátum obhajoby : 21.06.2018 ; Študijný odbor : 5.2.14. automatizácia, 9.2.9. aplikovaná informatika ; Študijný program : B-AIA

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=129152
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 8. Návrh merania teplotného profilu v dopravných konštrukciách s využitím PLC
  Meravý Tomáš ; 066000  Gašpar Gabriel (škol.)
  2018
  MTF ; Dátum obhajoby : 06.06.2018 ; Študijný odbor : 5.2.14. automatizácia ; Študijný program : I-AIPP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=138888
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 9. ARM-Based Universal 1-Wire Module Solution / aut. Juraj Ďuďák, Pavol Tanuška, Gabriel Gašpar, Peter Fabo
  Ďuďák Juraj ; 066000  Tanuška Pavol ; 066000 Gašpar Gabriel ; 066000 Fabo Peter
  Journal of Sensors . Vol. 2018, Ar. ID 5268247 (2018), [16] s.
  http://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=CCC&search_mode=GeneralSearch&qid=1&SID=E6UJUUFkTELaUV7S5Ld&page=1&doc=1
  článok z periodika
  ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
  článok

  článok

 10. Implementation of nSoric measuring system on a PLC / aut. Gabriel Gašpar, Juraj Dudák, Pavol Tanuška, Tomáš Meravý
  Gašpar Gabriel ; 066000  Ďuďák Juraj ; 066000 Tanuška Pavol ; 066000 Meravý Tomáš
  18th Mechatronika 2018 : . DVD-ROM, s. 319-325
  PLC process control Communication protocols
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok