Výsledky vyhľadávania

 1. Softvérové riešenie kamerového systému pre 3D video konferenčný prenos
  Kačmár Marek ; 037000  Rozinaj Gregor ; 037000 (škol.)
  2021
  FEI ; Dátum obhajoby : 02.07.2021 ; Študijný odbor : informatika ; Študijný program : B-API

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=149385
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 2. Technické riešenie kamerového systému pre 3D video konferenčný prenos
  Samuhel Filip ; 037000  Rozinaj Gregor ; 037000 (škol.)
  2021
  FEI ; Dátum obhajoby : 02.07.2021 ; Študijný odbor : informatika ; Študijný program : B-API

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=156811
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 3. Nové formy videokonferenčnej komunikácie pre plnší zážitok
  Youssef Simon ; 037000  Rozinaj Gregor ; 037000 (škol.)
  2021
  FEI ; Dátum obhajoby : 02.07.2021 ; Študijný odbor : informatika ; Študijný program : B-API

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=149631
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 4. Technické riešenie kamerového systému pre 3D video konferenčný prenos
  Mihálik Matej ; 037000  Rozinaj Gregor ; 037000 (škol.)
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2021
  FEI ; Dátum obhajoby : 30.06.2021 ; Študijný odbor : informatika ; Študijný program : B-TLK . - 52 s., príl.

  https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=CF9E62B1F4156FE3B4220C84D7C8&seo=CRZP-detail-kniha
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 5. Stereoskopické zošívanie obrazu
  Král Jakub Tomáš ; 037000  Rozinaj Gregor ; 037000 (škol.)
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2021
  FEI ; Dátum obhajoby : 30.06.2021 ; Študijný odbor : informatika ; Študijný program : B-TLK . - 46 s., príl.

  https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=CF9E62B1F4156FE3B7220884D7C8&seo=CRZP-detail-kniha
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 6. Nové formy videokonferenčnej komunikácie pre plnší zážitok
  Tibenský Šimon ; 037000  Rozinaj Gregor ; 037000 (škol.)
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2021
  FEI ; Dátum obhajoby : 08.06.2021 ; Študijný odbor : informatika ; Študijný program : I-MIKT . - 57 s.

  https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=52328540584FDC4D968228AB80F2&seo=CRZP-detail-kniha
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 7. Využitie VR/AR systémov pre aplikácie s pohybovou aktivitou
  Bzdilová Lívia ; 037000  Rozinaj Gregor ; 037000 (škol.)
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2021
  FEI ; Dátum obhajoby : 08.06.2021 ; Študijný odbor : informatika ; Študijný program : I-MIKT . - 69 s., príl.

  https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=52328540584FDC4D96822BAB80F2&seo=CRZP-detail-kniha
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 8. Multismerový stereo kamerový systém na báze priestorového usporiadania kamier : Úžitkový vzor č. 8668, Dátum o zápise ÚV : 4.2.2020, Vestník ÚPV SR č. 2/2020 aut. Gregor Rozinaj
  Rozinaj Gregor ; 037000 
  Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2020
  https://wbr.indprop.gov.sk/WebRegistre/UzitkovyVzor/Detail/207-2018
  prihl.úžitkového vzoru
  AGJ - Autorské osvedčenia, patenty, objavy
  kniha

  kniha

 9. Multismerový stereo kamerový systém na báze priestorového usporiadania kamier : prihláška patentu č. 134-2018, dátum podania prihlášky: 22.11.2018, dátum zverejnenia prihlášky: 02.06.2020 aut. Gregor Rozinaj
  Rozinaj Gregor ; 037000 
  Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2020
  https://wbr.indprop.gov.sk/WebRegistre/Patent/Detail/134-2018
  patentový spis
  AGJ - Autorské osvedčenia, patenty, objavy
  kniha

  kniha

 10. Spôsob identifikácie osoby na základe 3D modelu tváre a zapojenie identifikačného systému : Úžitkový vzor č. 8926, Dátum o zápise ÚV : 3.11.2020, Vestník ÚPV SR č. 11/2020 aut. Gregor Rozinaj
  Rozinaj Gregor ; 037000  Špilka Marián ; 037000
  Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2020
  https://wbr.indprop.gov.sk/WebRegistre/UzitkovyVzor/Detail/109-2019
  prihl.úžitkového vzoru
  AGJ - Autorské osvedčenia, patenty, objavy
  kniha

  kniha