Výsledky vyhľadávania

 1. Groundwater quality and protection in the Slovak Republic
  Kriš Jozef ; V280  Hanková Martina ; V280 Brtko Juraj
  Instal . No. 3 (2013), s.54-60
  groundwater ochrana vôd podzemná voda povrchová voda protection surface water vodné zdroje water resources
  článok z periodika
  ADE - 12/Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
  článok

  článok

 2. Vyhodnotenie adsorpcie antimónu po výške náplne pre sorpčné materiály GEH a CFH18
  Ilavský Ján ; V280  Barloková Danka ; V280 Munka Karol Brtko Juraj Varga Stanislav Karácsonyová Monika
  Voda Zlín 2012 : . s.59-64
  drinking water odstraňovanie antimónu pitná voda removal of antimony sorpčné materiály sorption materials technological experiments technologické skúšky
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 3. Vplyv magnetického poľa na účinnosť železitých sorbentov pri odstraňovaní antimónu z vody.
  Ilavský Ján ; V280  Barloková Danka ; V280 Munka Karol Brtko Juraj Varga Stanislav Karácsonyová Monika
  Pitná voda 2012 : . s.175-180
  drinking water electromagnet elektromagnety magnetic field magnetické pole odstraňovanie antimónu Permanent magnet permanentné magnety pitná voda removal of antimony sorpčné materiály sorption materials
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 4. Regenerácia adsorpčných materiálov GEH, CFH12 a Bayoxid E33 použitých pri odstraňovaní antimónu na VZ Dúbrava
  Munka Karol  Ilavský Ján ; V280 Barloková Danka ; V280 Brtko Juraj Varga Stanislav Karácsonyová Monika
  Voda Zlín 2012 : . s.65-70
  drinking water odstraňovanie antimónu pitná voda removal of antimony sorpčné materiály sorption materials technological experiments technologické skúšky
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 5. Použitie železitých sorpčných materiálov pre odstraňovanie antimónu z vody
  Ilavský Ján ; V280  Barloková Danka ; V280 Munka Karol Brtko Juraj Varga Stanislav Karácsonyová Monika
  44. konferencia vodohospodárov v priemysle : . s.148-153
  drinking water odstraňovanie antimónu pitná voda removal of antimony sorpčné materiály sorption materials úprava vody water treatment
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 6. Groundwater quality and protection in the Slovak Republic
  Kriš Jozef ; V280  Hanková Martina ; V280 Brtko Juraj
  Water supply and water quality. Tom I. : . s.505-522
  groundwater quantity kvalita kvantita podzemných vôd ochrana protection quality
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 7. Technologické skúšky odstraňovania antimónu z vody
  Ilavský Ján ; V280  Barloková Danka ; V280 Munka Karol Varga Stanislav Karácsonyová Monika Brtko Juraj
  Voda Zlín 2011 : . s.65-70
  antimonium concentration koncentrácia antimónu kvalita vody prameň water quality water source
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 8. Vlastnosti adsorpčných materiálov používaných na odstraňovanie ťažkých kovov z vody
  Ilavský Ján ; V280  Barloková Danka ; V280 Munka Karol Karácsonyová Monika Brtko Juraj Varga Stanislav
  Modernizácia a optimalizácia úpravní vôd - 2.ročník : . s.33-40
  drinking water Filtrácia filtration odstraňovanie ťažkých kovov pitná voda properties of sorption materials removal of heavy metals vlastnosti sorpčných materiálov
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 9. Porovnanie adsorpčných kapacít vybraných materiálov pri odstraňovaní As a Sb z vody
  Ilavský Ján ; V280  Barloková Danka ; V280 Munka Karol Karácsonyová Monika Brtko Juraj Varga Stanislav
  Modernizácia a optimalizácia úpravní vôd - 2.ročník : . s.21-32
  adsorpčné kapacity adsorption capacities drinking water Filtrácia filtration odstraňovanie antimónu odstraňovanie arzénu pitná voda removal of antimony removal of arsenic sorpčné materiály sorption materials
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 10. Laboratórne skúšky sledovania vplyvu hodnoty pH na účinnosť odstraňovania antimónu na GEHu
  Munka Karol  Ilavský Ján ; V280 Barloková Danka ; V280 Karácsonyová Monika Brtko Juraj Varga Stanislav
  Modernizácia a optimalizácia úpravní vôd - 2.ročník : . s.41-46
  adsorpcia adsorption drinking water odstraňovanie antimónu pH of water effect pitná voda removal of antimony vplyv pH vody
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok