Výsledky vyhľadávania

 1. Groundwater quality and protection in the Slovak Republic
  Kriš Jozef ; V280  Hanková Martina ; V280 Brtko Juraj
  Instal . No. 3 (2013), s.54-60
  groundwater ochrana vôd podzemná voda povrchová voda protection surface water vodné zdroje water resources
  článok z periodika
  ADE - 12/Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
  článok

  článok

 2. Použitie železitých sorpčných materiálov pre odstraňovanie antimónu z vody
  Ilavský Ján ; V280  Barloková Danka ; V280 Munka Karol Brtko Juraj Varga Stanislav Karácsonyová Monika
  44. konferencia vodohospodárov v priemysle : . s.148-153
  drinking water odstraňovanie antimónu pitná voda removal of antimony sorpčné materiály sorption materials úprava vody water treatment
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 3. Vyhodnotenie adsorpcie antimónu po výške náplne pre sorpčné materiály GEH a CFH18
  Ilavský Ján ; V280  Barloková Danka ; V280 Munka Karol Brtko Juraj Varga Stanislav Karácsonyová Monika
  Voda Zlín 2012 : . s.59-64
  drinking water odstraňovanie antimónu pitná voda removal of antimony sorpčné materiály sorption materials technological experiments technologické skúšky
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 4. Vplyv magnetického poľa na účinnosť železitých sorbentov pri odstraňovaní antimónu z vody.
  Ilavský Ján ; V280  Barloková Danka ; V280 Munka Karol Brtko Juraj Varga Stanislav Karácsonyová Monika
  Pitná voda 2012 : . s.175-180
  drinking water electromagnet elektromagnety magnetic field magnetické pole odstraňovanie antimónu Permanent magnet permanentné magnety pitná voda removal of antimony sorpčné materiály sorption materials
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 5. Regenerácia adsorpčných materiálov GEH, CFH12 a Bayoxid E33 použitých pri odstraňovaní antimónu na VZ Dúbrava
  Munka Karol  Ilavský Ján ; V280 Barloková Danka ; V280 Brtko Juraj Varga Stanislav Karácsonyová Monika
  Voda Zlín 2012 : . s.65-70
  drinking water odstraňovanie antimónu pitná voda removal of antimony sorpčné materiály sorption materials technological experiments technologické skúšky
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 6. Groundwater quality and protection in the Slovak Republic
  Kriš Jozef ; V280  Hanková Martina ; V280 Brtko Juraj
  Water supply and water quality. Tom I. : . s.505-522
  groundwater quantity kvalita kvantita podzemných vôd ochrana protection quality
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 7. Selected nuclear receptor expression profiling in human breast cancer tissue
  Bialešová Lucia ; C3260  Ondková Slavomíra Galbavý Štefan Brtko Juraj Macejová Dana
  Genetic Toxicology and Cancer Prevention, June 13-15, 2011 . s.61-62
  rakovina prsníka jadrové receptory
  článok zo zborníka
  AFL - Postery z domácich konferencií
  článok

  článok

 8. Retinoid/rexinoid receptors and vitamin D receptor expression pattern in human breast cancer tissue
  Bialešová Lucia ; C3260  Ondková Slavomíra Galbavý Štefan Brtko Juraj Macejová Dana
  Practical Course on Gene Expression Regulation and Data Integration, Debrecen, Hungary, August 27- September 03, 2011 . s.13
  rakovina prsníka jadrové receptory retinoidy/rexinoidy vitamín D
  článok zo zborníka
  AFK - Postery zo zahraničných konferencií
  článok

  článok

 9. Modelové skúšky odstraňovania antimónu z vody adsorpciou na vybraných materiáloch na VZ Dúbrava
  Munka Karol  Ilavský Ján ; V280 Barloková Danka ; V280 Brtko Juraj Varga Stanislav Karácsonyová Monika
  Pitná voda 2011 : . s.115-122
  drinking water odstraňovanie antimónu pitná voda removal of antimony sorpčné materiály sorption materials
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 10. Laboratórne skúšky sledovania vplyvu hodnoty pH na účinnosť odstraňovania antimónu na GEHu
  Munka Karol  Ilavský Ján ; V280 Barloková Danka ; V280 Karácsonyová Monika Brtko Juraj Varga Stanislav
  Modernizácia a optimalizácia úpravní vôd - 2.ročník : . s.41-46
  adsorpcia adsorption drinking water odstraňovanie antimónu pH of water effect pitná voda removal of antimony vplyv pH vody
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok