Výsledky vyhľadávania

 1. Posúdenie vplyvu hustoty tepelného toku na proces horenia polyetylénu
  Martinka Jozef ; M5000  Chrebet Tomáš ; M5000 Hroncová Emília Bacigálová Katarína
  Acta Facultatis Ecologiae . Vol.28 (2014), online, s.[55-62]
  tepelný tok horenie polyetylén
  http://www.tuzvo.sk/files/FEE/fakulta_fee/afe/afe_28/akta-fee_28-2013-martinka-chrebet-hroncova-bacigalova.pdf
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 2. Analýza vplyvu chemického zloženia retardéra horenia na výťažky hlavných splodín horenia vybraných organických polymérov
  Bacigálová Katarína  Martinka Jozef (škol.) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2013
  MTF ;
  integrovaná bezpečnosť Integrated Safety polyolefins retardéry horenia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=90100
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 3. Štúdium požiarno-technických vlastností polystyrénu : Bakalárska práca
  Bacigálová Katarína  Tureková Ivana (škol.) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2011
  MTF ; . - 59 s., CD-ROM
  burning horenie teplota vznietenia polystyrén teplota vzplanutia bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci Occupational Health and Safety
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=61998
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha