Výsledky vyhľadávania

 1. Adaptačné opatrenia miest na zmeny klímy (Revitalizácia vnútrobloku na Hlbokej ulici v Trnave)
  Tipulová Viera ; 010160  Reháčková Tamara (škol.)
  2017
  SVF ; Dátum obhajoby : 15.06.2017 ; Študijný odbor : 6.1.11. krajinárstvo ; Študijný program : I-KKP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=126225
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 2. Revitalizácia rekreačného zázemia mesta Dudince
  Strieborná Barbora ; 010160  Reháčková Tamara (škol.)
  2017
  SVF ; Dátum obhajoby : 15.06.2017 ; Študijný odbor : 6.1.11. krajinárstvo ; Študijný program : I-KKP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=125067
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 3. Zelená infraštruktúra mesta Komárno a jeho zázemia
  Lehoczká Monika ; 010160  Reháčková Tamara (škol.)
  2017
  SVF ; Dátum obhajoby : 15.06.2017 ; Študijný odbor : 6.1.11. krajinárstvo ; Študijný program : I-KKP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=125172
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 4. Historic Garden - possibilities of its revitalisation and interpretation / aut. Tamara Reháčková, Ivan Stankoci
  Reháčková Tamara  Stankoci Ivan ; 056160
  World Heritage and Degration : Smart Design, Planning and Technologies : . S. 968-974
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 5. Climate change and species composition of plants in historical gardens / aut. Tamara Reháčková
  Reháčková Tamara ; 057170 
  Proceedings of the 8th International Conference on Environmental and Geological Science and Engineering (EG'15) . S. 104-110
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 6. Revitalizácia priestoru v okolí rieky Svratky v Brne
  Bielická Deana ; 010160  Reháčková Tamara (škol.)
  2015
  SVF ; Dátum obhajoby : 15.06.2015 ; Študijný odbor : 6.1.11. krajinárstvo ; Študijný program : I-KKP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=100579
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 7. Revitalizácia lokality Veľkého a Malého Draždiaka, Bratislava - Petržalka
  Petrášová Dominika ; 057170  Reháčková Tamara (škol.)
  2015
  SVF ; Dátum obhajoby : 15.06.2015 ; Študijný odbor : 6.1.11. krajinárstvo ; Študijný program : I-KKP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=110658
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 8. Revitalizácia priestoru na ulici Pavla Horova v Bratislave, MČ Devínska Nová Ves
  Falťanová Adriana ; 057170  Reháčková Tamara (škol.)
  2015
  FAR ; Dátum obhajoby : 12.06.2015 ; Študijný odbor : 6.1.17. krajinná a záhradná architektúra ; Študijný program : B-KAKP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=102945
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 9. Pamiatková zóna obce Partizánska Ľupča - Zásady ochrany pamiatkového územia : Urbanisticko - historický výskum (A - F) / aut. Magdaléna Kvasnicová, Tamara Reháčková, Anna Gondová, Martin Kvasnica ; rec. Ľudmila Husovská, Tomáš Kowalski
  Kvasnicová Magdaléna ; 053130  Reháčková Tamara Gondová Anna ; 053130 Kvasnica Martin Husovská Ľudmila (rec.) Kowalski Tomáš (rec.)
  1. vydanie
  Žilina : Krajský pamiatkový úrad Žilina, 2015 . - 129 s.
  výskumná správa
  AGI - Správy o vyriešených vedeckovýskumných úlohách
  kniha

  kniha

 10. Realistic 3D view as a form of interpretation and presentation of historic gardens / aut. Ivan Stankoci, Tamara Reháčková
  Stankoci Ivan ; 057170  Reháčková Tamara ; 057170
  Heritage and technology Mind Knowledge Experience : . S. 906-914
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok