Výsledky vyhľadávania

 1. Geometric reconstruction of the drawn tube shape / aut. Augustín Görög, Ingrid Görögová, Maroš Martinkovič
  Görög Augustín ; 063200  Görögová Ingrid ; 063200 Martinkovič Maroš ; 063400
  Novel Trends in Production Devices and Systems V (NTPDS V) : . S. 13-21
  tube drawing geometrical tolerances macrogeometry microgeometry
  článok zo zborníka
  AEC - Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  (2) - článok
  článok

  článok

 2. An estimating the local deformation parameters in grained structures via stereological methods / aut. Stanislav Minárik, Maroš Martinkovič
  Minárik Stanislav ; 067000  Martinkovič Maroš ; 063600
  IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. . Vol. 465, iss. 1 (2019), s. 1-11
  http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/465/1/012005
  https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85062526669&origin=SingleRecordEmailAlert&dgcid=raven_sc_search_en_us_email&txGid=f20be87f10c34a42e95cc5f5dbbf012a
  článok z periodika
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 3. Evaluation of material deformation during process of precise carbon steel tube cold draw forming / aut. Martin Necpal, Maroš Martinkovič
  Necpal Martin ; 063600  Martinkovič Maroš ; 063600
  IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. . Vol. 465, iss. 1 (2019), s. 1-6
  http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/465/1/012007
  https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85062520900&origin=SingleRecordEmailAlert&dgcid=raven_sc_search_en_us_email&txGid=bd598bca2fbbb76c674a5a4eb73f06ce
  článok z periodika
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 4. Estimation and utilization of structure anisotropy in tube drawing / aut. Maroš Martinkovič, Martin Necpal
  Martinkovič Maroš ; 063400  Necpal Martin ; 063200
  Acta Technica Corviniensis - Bulletin of Engineering . Tom 12, fasc. 3 (2019), s. 25-28
  Mechanical working tube drawing stereology grain boundary
  http://acta.fih.upt.ro/pdf/2019-3/ACTA-2019-3-04.pdf
  článok z periodika
  ADE - 12/Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
  článok

  článok

 5. Theoretical analysis of tube drawing process / aut. Jozef Bílik, Maroš Martinkovič, Mária Kapustová, Milan Mojžiš, Ľudovít Parilák, Martin Ridzoň
  Bílik Jozef ; 063400  Martinkovič Maroš ; 063400 Kapustová Mária ; 063400 Mojžiš Milan Parilák Ľudovít Ridzoň Martin
  Hutnik- Wiadomości Hutnicze . Vol. 86, iss. 8 (2019), s. 233-237
  tube drawing seamless steel tube drawing
  článok z periodika
  ADE - 12/Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
  článok

  článok

 6. Analysis of material flow in semisolid state during backward extrusion / aut. Maroš Martinkovič
  Martinkovič Maroš ; 063400 
  Hutnik- Wiadomości Hutnicze . Vol. 86, iss. 8 (2019), s. 257-259
  quantitative metallography backward extrusion SDAS Silumin
  článok z periodika
  ADE - 12/Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
  článok

  článok

 7. A numerical simulation study on the internal rifling filling of cold drawing tubes / aut. Martin Necpal, Erika Hodúlová, Maroš Martinkovič
  Necpal Martin ; 063200  Hodúlová Erika ; 063100 Martinkovič Maroš ; 063400
  ICMEA 2019 : . S. 14
  článok zo zborníka
  BFA - Abstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí (konferencie...)
  článok

  článok

 8. Estimation of triaxial stress state of formed pieces using quantitative metallography / aut. Maroš Martinkovič, Monika Vyskočová, Martin Necpal, Stanislav Minárik
  Martinkovič Maroš ; 063400  Vyskočová Monika Necpal Martin ; 063200 Minárik Stanislav ; 067000
  Metallography & Fractography 2019 : . S. 55
  quantitative metallography stereology forming plastic deformations stress state
  článok zo zborníka
  AFH - Abstrakty príspevkov z domácich konferencií
  článok

  článok

 9. Finite element modelling of cold drawing inner finned tube / aut. Martin Necpal, Maroš Martinkovič
  Necpal Martin ; 063200  Martinkovič Maroš ; 063400
  Annals of DAAAM International Symposium 2019 . S. 1-6
  FEM cold drawing cold forming
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 10. Prípravok na úpravu koncov rúr pred ťahaním : prihláška úžitkového vzoru č. 223-2018, dátum podania prihlášky: 06.12.2018, dátum zverejnenia prihlášky: 02.04.2019, Vestník ÚPV SR č. 04/2019 , stav: platný, zapísaný úžitkový vzor č. 8536, dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru: 03.09. 2019, Vestník ÚPV SR č. 09/2019/ / aut. Maroš Martinkovič, Augustín Görög
  Martinkovič Maroš ; 063400  Görög Augustín ; 063200
  Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2019 . - 7 s.
  https://wbr.indprop.gov.sk/WebRegistre/UzitkovyVzor/Detail/223-2018
  prihl.úžitkového vzoru
  AGJ - Autorské osvedčenia, patenty, objavy
  kniha

  kniha