Výsledky vyhľadávania

 1. Neural network comparison for paint errors classification for automotive industry in compliance with industry 4.0 concept / aut. Michal Kebísek, Lukáš Špendla, Pavol Tanuška, Gabriel Gašpar, Lukáš Hrčka
  Kebísek Michal ; 066000  Špendla Lukáš ; 066000 Tanuška Pavol ; 066000 Gašpar Gabriel Hrčka Lukáš
  Artificial Intelligence Methods in Intelligent Algorithms : . S. 353-359
  automotive Industry 4.0 neural network
  https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-19810-7_35
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 2. Decision trees accuracy improvement for production errors / aut. Michal Kebísek, Lukáš Špendla, Pavol Tanuška, Lukáš Hrčka
  Kebísek Michal ; 066000  Špendla Lukáš ; 066000 Tanuška Pavol ; 066000 Hrčka Lukáš
  Software Engineering and Algorithms in Intelligent Systems : . S. 188-197
  accuracy improvement data mining intelligent systems
  https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85047961623&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=Decision+trees+accuracy+improvement+for+production+errors&st2=&sid=7c32ede470373e6a260278d11d3d76c6&sot=b&sdt=b&sl=72&s=TITLE-ABS-KEY%28Decision+trees+accuracy+improvement+for+production+errors%29&relpos=0&citeCnt=0&searchTerm=
  https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-91186-1_20
  článok z periodika
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 3. Data integration and transformation proposal for big data analyses in automotive industry / aut. Pavol Tanuška, Lukáš Špendla, Michal Kebísek, Pavel Važan, Lukáš Hrčka
  Tanuška Pavol ; 066000  Špendla Lukáš ; 066000 Kebísek Michal ; 066000 Važan Pavel ; 066000 Hrčka Lukáš
  INES 2017 . USB kľúč, s. 000097-000102
  http://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=14&SID=C41HdT7xnjLK41Zmonw&page=1&doc=1
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 4. Získavanie znalostí pre podporu riadenia výrobných procesov
  Hrčka Lukáš ; 066000  Važan Pavel ; 066000 (škol.)
  2017
  MTF ; Dátum obhajoby : 24.08.2017 ; Študijný odbor : 5.2.14. automatizácia ; Študijný program : D-AAIP . - 194 s. prílohy

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=132546
  dizertačná práca
  DAI - Dizertačné a habilitačné práce
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 5. Pattern recognition for predictive analysis in automotive industry / aut. Veronika Šimončičová, Lukáš Hrčka, Lukáš Špendla, Pavol Tanuška, Pavel Važan
  Šimončičová Veronika ; 066000  Hrčka Lukáš ; 066000 Špendla Lukáš ; 066000 Tanuška Pavol ; 066000 Važan Pavel ; 066000
  Cybernetics and mathematics applications in intelligent systems : . S. 311-318
  automotive industry intelligent system maintenance
  https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-57264-2_32
  http://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=1&SID=F16GdpXUS2X8n8DOJB6&page=1&doc=1
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 6. Using text mining methods for analysis of production data in automotive industry / aut. Lukáš Hrčka, Veronika Šimončičová, Ondrej Tadanai, Pavol Tanuška, Pavel Važan
  Hrčka Lukáš ; 066000  Šimončičová Veronika ; 066000 Tadanai Ondrej ; 066000 Tanuška Pavol ; 066000 Važan Pavel ; 066000
  Artificial intelligence trends in intelligent systems : . S. 393-403
  https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-57261-1_39
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 7. Concept of predictive maintenance of production systems in accordance with Industry 4.0 / aut. Lukáš Špendla, Michal Kebísek, Pavol Tanuška, Lukáš Hrčka
  Špendla Lukáš ; 066000  Kebísek Michal ; 066000 Tanuška Pavol ; 066000 Hrčka Lukáš ; 066000
  SAMI 2017 . CD-ROM, s. 000405-000409
  https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85017601893&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=Concept+of+predictive+maintenance+of+production+systems+in+accordance+with+Industry+4.0&st2=&sid=E67397AFA55102828A791179BDC413C0.wsnAw8kcdt7IPYLO0V48gA%3a10&sot=b&sdt=b&sl=102&s=TITLE-ABS-KEY%28Concept+of+predictive+maintenance+of+production+systems+in+accordance+with+Industry+4.0%29&relpos=0&citeCnt=0&searchTerm=
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 8. Návrh informačného systému pre vybraný podnik
  Garai František ; 066000  Hrčka Lukáš ; 066000 (škol.)
  2016
  MTF ; Dátum obhajoby : 21.06.2016 ; Študijný odbor : 5.2.14. automatizácia, 9.2.9. aplikovaná informatika ; Študijný program : B-AIA

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=120956
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 9. Data pre-processing from production processes for analysis in automotive industry / aut. Veronika Šimončičová, Lukáš Hrčka, Ondrej Tadanai, Pavol Tanuška, Pavel Važan
  Šimončičová Veronika ; 066000  Hrčka Lukáš ; 066000 Tadanai Ondrej ; 066000 Tanuška Pavol ; 066000 Važan Pavel ; 066000
  Central European Conference on Information and Intelligent Systems. CECIIS 2016 . CD-ROM, s. 17-21
  quality data pre-processing analysis
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 10. Proposal of software solution to distant access of the alarm registration centre to technical equipment / aut. Eduard Nemlaha, František Miksa, Lukáš Hrčka
  Nemlaha Eduard ; 066000  Miksa František ; 066000 Hrčka Lukáš ; 066000
  Advanced Materials Research . Vol. 1083. Selected, peer reviewed papers from the 2014 4th International Conference on Advanced Measurement and Test (AMT 2014), November 1-2, 2014, Wuhan, China, (2015), s. 202-206
  safe data transfer Communication
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok