Výsledky vyhľadávania

 1. Vertikálne farmy - ilúzia prírody alebo spása ľudstva?
  Kesanová Michaela ; A1110 
  Inspire . No 67, č.1 (2013), s.68-69
  architektúra vertikálne farmy potrava hydropónia
  článok z periodika
  BDF - 12/Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 2. Vertikálne farmy
  Kesanová Michaela ; A1110 
  TYPOLOGIE (N)OSTALGIE : . s.s. 53-58
  architektúra potrava vertikálna farma hydropónia
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 3. Koncept vertikálnych fariem - budúcnosť obytných budov? Vertikálna farma ako prostriedok architektúry obytných budov
  Kesanová Michaela ; A1110 
  Fenomén bývania v kontexte architektúry 21. storočia : . s.s. 51-53
  architektúra obytná budova vertikálna farma hydropónia potrava architecture residential building vertical farm hydroponics food
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 4. Koncept vertikálnych fariem v interiéri
  Kesanová Michaela ; A1110 
  Interiér 2013 : . s.s. 66-69
  architektúra a urbanizimus vertikálna farma hydropónia potrava
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 5. Zakomponovanie technológií hydroponického pestovania prostredníctvom navrhovania vertikálnych fariem do obrazu mesta
  Kesanová Michaela ; A1110 
  Vplyv nových technológií a konštrukcií na tvorbu architektonických diel V : . s.127-134
  vertikálne farmy technológie hydroponického pestovania
  článok zo zborníka
  AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  článok

  článok

 6. Dokáže nás mesto nasýtiť? Dokáže nás architektúra uživiť? : Vertikálna farma ako prostriedok mesta a ich vzájomný potenciál
  Kesanová Michaela ; A1110 
  ŠOV BA 2012 Špičková Občianska Vybavenosť Bratislavy - problémy a perspektívy európskej metropoly : . s.171-173
  architektúra mesto vertikálna farma hydropónia architecture city vertical farm
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 7. Architektonická farma ako prostriedok obnovy vidieka a jeho potenciálu využitím technických aspektov ekologickej a zelenej architektúry
  Kesanová Michaela ; A1110 
  Urbanistické, architektonické a technické aspekty obnovy vidieka X. : . s.111-118
  vidiek farma využitie
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 8. Multifunkčná stanica mestskej lanovky na Pustý hrad, Zvolen
  Kesanová Michaela ; A1110  Nahálka Pavel (škol.) ; A8180
  Bratislava : STU v Bratislave FA, 2011
  architektúra architecture technology lanovka technológia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=72688
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 9. Vertikálne farmy a hydropónia
  Kesanová Michaela ; A1110 
  Vplyv nových technológií a konštrukcií na tvorbu architektonických diel IV. : . s.121-129
  hydropónia
  článok zo zborníka
  AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  (1) - monografia
  (1) - učebnica
  (5) - článok
  článok

  článok