Výsledky vyhľadávania

 1. Geotechnické problémy odkalísk priemyselných odpadov
  Zlatinská Lenka ; 010150  Slávik Ivan ; 010150 (škol.)
  2017
  SVF ; Dátum obhajoby : 30.08.2017 ; Študijný odbor : 5.1.5. inžinierske konštrukcie a dopravné stavby ; Študijný program : D-TKeIS4

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=111559
  dizertačná práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SVF0100
  kniha

  kniha

 2. Analysis of the filtration stability criteria for impoundment objects on rivers
  Škvarka Juraj ; 010150  Bednárová Emília ; 010150 Zlatinská Lenka Kopčáková Barbara
  Knowledge Based Dam Engineering : . USB kľúč, [6] s.
  analysis filtration stability criteria
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 3. Dočasné odkalisko so skládkou inertného odpadu, SE a.s. ENO, závod Zemianske Kostoľany - Overenie skutočných vlastností geomateriálov odkaliska - t.j. zemín podložia, popola a stabilizátu : experimentálny výskum geotechnických aspektov geomateriálov odkaliska
  Slávik Ivan ; 010150  Masarovičová Mária Zlatinská Lenka ; 010150 (rec.) Hulla Jozef (rec.) Kuzma Jozef
  1. vyd.
  Bratislava : Slovenská technická univerzita v Bratislave, Stavebná fakulta, 2016 . - 90 s.
  odkalisko zrnitosť šmyková pevnosť stlačiteľnosť
  výskumná správa
  AGI - Správy o vyriešených vedeckovýskumných úlohách
  kniha

  kniha

 4. VS Veľká Domaša. Vývoj filtračného pohybu v telese a v podloží priehrady
  Bednárová Emília ; 010150  Hulla Jozef Grambličková Danka Brček Martin ; 010150 Zlatinská Lenka ; 010150 Škvarka Juraj ; 010150 Pavlíková Anna ; 010170 Veleba Hubert (rec.) Kasana Andrej (rec.) Minárik Marián
  1. vyd.
  Bratislava : Slovenská technická univerzita, Stavebná fakulta, 2016 . - 142 s.
  zemná priehrada priesaky filtračné rýchlosti vztlak filtračná stabilita
  výskumná správa
  AGI - Správy o vyriešených vedeckovýskumných úlohách
  kniha

  kniha

 5. Porovnanie analytických a numerických metód riešenia stability svahu
  Zlatinská Lenka ; 010150 
  Konferencia mladých výskumníkov - KOMVY 2016 : . CD-ROM, s. 71-78
  stabilita svahu analytické metódy numerické metódy
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 6. Stekutenie popolového sedimentu
  Zlatinská Lenka ; 010150 
  Advances in Architectural, Civil and Environmental Engineering : . CD-ROM, s. 424-430
  stekutenie popolový sediment
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 7. Compactibility and its influence on the shear strength of selected geomaterials deposited into the impoundments
  Zlatinská Lenka ; 010150  Slávik Ivan ; 010150
  SGEM 2016. 16th International Multidisciplinary Scientific GeoConference. Book 1. Science and Technologies in Geology, Exploration and Mining : . S. 739-745
  tailings impoundment brown coal ash lime sludge compactibility shear strength
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 8. Odkalisko ROSINA, ŽT, a.s. Žilina. Experimentálna analýza geotechnických vlastností antropogénnych popolových sedimentov a zemín podložia
  Slávik Ivan ; 010150  Masarovičová Mária Zlatinská Lenka ; 010150 (rec.) Kuzma Jozef (rec.) Ravinger Roman
  1. vyd.
  Bratislava : Slovenská technická univerzita v Bratislave, Stavebná fakulta, 2016 . - 58 s.
  odkalisko popolový sediment zrnitosť šmyková pevnosť
  výskumná správa
  AGI - Správy o vyriešených vedeckovýskumných úlohách
  kniha

  kniha

 9. Internal suffosion of soils criteria
  Zlatinská Lenka ; 010150  Škvarka Juraj ; 010150
  Roczniki inžynierii budowlanej . Zesz. 16, (2016), s. 17-23
  suffusion geometric criteria hydraulic criteria
  článok z periodika
  ADE - 12/Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
  článok

  článok

 10. Filtračná anizotropia hydraulicky naplavovaných popolových odkalísk
  Zlatinská Lenka ; 010150 
  Juniorstav 2016 : . CD-ROM, [6] s.
  filtračná anizotropia
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok