Výsledky vyhľadávania

 1. Detekcia prvkov krajiny s využitím družicových radarových meraní
  Kohútová Zuzana ; V  Papčo Juraj (škol.) ; V130
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2013
  geodézia a kartografia Geodesy and Cartography
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=93084
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 2. Tvorba DMR z údajov získaných metódou GNSS
  Kohútová Zuzana ; V  Brunčák Peter (škol.) ; V140
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2011
  geodézia a kartografia Geodesy and Cartography model prieskum
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=59084
  bakalárska práca
  kniha

  kniha