Výsledky vyhľadávania

 1. Synthesis of carbon particles by electrolysis from molten carbonates
  Machajdíková Tereza ; 061000  Kusý Martin ; 061000 (škol.)
  2021
  MTF ; Dátum obhajoby : 01.07.2021 ; Študijný odbor : strojárstvo ; Študijný program : B-MI

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=154411
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 2. Automatizácia zberu dát a riadenia kryštalizácie odliatku
  Vivodík Jozef ; 066000  Kusý Martin ; 061000 (škol.)
  2021
  MTF ; Dátum obhajoby : 09.06.2021 ; Študijný odbor : kybernetika ; Študijný program : I-AIPP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=157974
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 3. We are in the same boat. Setting an English Education Environment through Cooperation in Higher Education. A case study from Slovakia / aut. Ľudmila Hurajová, Martin Kusý, Ladislav Morovič
  Hurajová Ľudmila ; 060100  Kusý Martin ; 061000 Morovič Ladislav ; 063200
  The Role of English in Higher Education : . S. 11-19
  internationalisation of Higher Education internationalisation at home teacher cooperation co-teaching CLIL in Higher Education
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 4. Smart výstražný trojuholníkový systém : prihláška úžitkového vzoru č. 175-2019, dátum podania prihlášky: 27.11.2019, dátum zverejnenia prihlášky: 24.02.2021, Vestník ÚPV SR č. 04/2021, stav: platný, zapísaný úžitkový vzor č. 9192, dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru: 23.06.2021, Vestník ÚPV SR č. 12/2021 / aut. Maximilián Strémy, Martin Kusý, Martina Kusá
  Strémy Maximilián ; 067000  Kusý Martin ; 061000 Kusá Martina ; 063800
  Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2021
  https://wbr.indprop.gov.sk/WebRegistre/UzitkovyVzor/Detail/175-2019
  prihl.úžitkového vzoru
  AGJ - Autorské osvedčenia, patenty, objavy
  kniha

  kniha

 5. Ion beam synthesis of high oxidation state palladium oxide nanoparticles / aut. Filip Ferenčík, Juraj Halanda, Martin Kusý, Tielong Shen, Dušan Vaňa, Matúš Beňo, Mariana Derzsi, Pavol Noga
  Ferenčík Filip  Halanda Juraj ; 067000 Kusý Martin ; 061000 Shen Tielong Vaňa Dušan ; 067000 Beňo Matúš ; 067000 Derzsi Mariana ; 067000 Noga Pavol ; 067000
  Applied Nuclear Physics Conference 2021 : . S. 81
  článok zo zborníka
  AFG - Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií
  článok

  článok

 6. The Effect of Sn Addition on Zn-Al-Mg Alloy; Part II: Corrosion Behaviour / aut. Zuzana Gabalcová, Peter Gogola, Martin Kusý, Henrich Suchánek
  Gabalcová Zuzana ; 061000  Gogola Peter ; 061000 Kusý Martin ; 061000 Suchánek Henrich ; 061000
  Materials [elektronický zdroj] . Vol. 14, iss. 18 (2021), s. 1-15
  Zn based alloy Sn addition corrosion products salt spray test
  https://www.mdpi.com/1996-1944/14/18/5290
  článok z periodika
  ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
  článok

  článok

 7. The Effect of Sn Addition on Zn-Al-Mg Alloy; Part I: Microstructure and Phase Composition / aut. Peter Gogola, Zuzana Gabalcová, Martin Kusý, Henrich Suchánek
  Gogola Peter ; 061000  Gabalcová Zuzana ; 061000 Kusý Martin ; 061000 Suchánek Henrich ; 061000
  Materials [elektronický zdroj] . Vol. 14, iss. 18 (2021), s.1-15
  Zn based alloy phase composition microstructure formation Sn addition intermetallic phases
  https://www.mdpi.com/1996-1944/14/18/5404
  článok z periodika
  ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
  článok

  článok

 8. Effect of gas and ion plasma nitriding on the structure and properties of forging die inserts
  Chaus Alexander ; 063300  Kuracina Vladimír Moravčík Roman ; 061000 Hazlinger Marián ; 061000 Kusý Martin ; 061000
  Metal Science and Heat Treatment . Vol. 62, iss. 9-10 (2021), s. 577-585
  die steel die insert nitriding structure of surface layer properties wear resistance
  https://link.springer.com/article/10.1007/s11041-021-00606-8
  článok z periodika
  ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
  kniha

  kniha

 9. Smart výstražný trojuholníkový systém : prihláška patentu č. 142-2019, dátum podania prihlášky: 27.11.2019, stav: zverejnená patentová prihláška, dátum zverejnenia prihlášky: 03.03.2020, Vestník ÚPV SR č. 03/2020 / aut. Maximilián Strémy, Martin Kusý, Martina Kusá
  Strémy Maximilián ; 067000  Kusý Martin ; 061000 Kusá Martina ; 063800
  Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2020 . - 9 s.
  https://wbr.indprop.gov.sk/WebRegistre/Patent/Detail/142-2019
  patentový spis
  AGJ - Autorské osvedčenia, patenty, objavy
  kniha

  kniha

 10. Vlijanije gazovogo i ionno-plazmennogo azotirovanija na strukturu i svojstva vstavok kuznečnych štampov / aut. Alexander Chaus, Vladimír Kuracina, Roman Moravčík, Marián Hazlinger, Martin Kusý
  Chaus Alexander ; 063300  Kuracina Vladimír Moravčík Roman ; 061000 Hazlinger Marián ; 061000 Kusý Martin ; 061000
  Metallovedenije i termičeskaja obrabotka metallov . No. 9 (2020), s. 36-44
  štampovaja staľ kovočnyje vstavki azotirovanije svojstva
  článok z periodika
  ADE - 12/Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
  článok

  článok