Výsledky vyhľadávania

 1. Návrh pažiacej konštrukcie pre zabezpečenie stavebnej jamy
  Kedrovič Ondrej ; 010150  Stacho Jakub ; 010150 (škol.)
  2021
  SVF ; Dátum obhajoby : 09.06.2021 ; Študijný odbor : stavebníctvo ; Študijný program : I-NKS

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=165004
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 2. Neštandardné testovanie deformačných parametrov hrubozrnných zemín
  Súľovská Monika ; 010150  Stacho Jakub ; 010150
  Buildustry . Roč. 5, č. 1 (2021), CD-ROM, s. 24-29
  deformačné vlastnosti zemín vlastnosti štrkov skúška stlačiteľnosti
  https://www.briainvenia.sk/wp-content/uploads/2021/09/Buildustry-2021_1.pdf
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  článok

  článok

 3. Experimentálny výskum zemín podložia, hrádze a uložených popolov v rámci sanácie environmentálnej záťaže na lokalite Horné Naštice
  Slávik Ivan ; 010150  Stacho Jakub ; 010150 Sucháneková Eva (rec.) Hulla Jozef (rec.) Ravinger Roman
  1. vyd.
  Bratislava : Slovenská technická univerzita v Bratislave, Stavebná fakulta, 2021 . - 61 s.
  environmentálna záťaž popoly šmyková pevnosť zrnitostné zloženie koeficient filtrácie
  výskumná správa
  AGI - Správy o vyriešených vedeckovýskumných úlohách
  kniha

  kniha

 4. Determining the pile group settlement using different types of equivalent raft foundation
  Stacho Jakub ; 010150  Súľovská Monika ; 010150
  12th IEEE International Conference on Cognitive Infocommunications - CogInfoCom 2021 : . USB kľúč, s. 193-198
  pile foundation pile group settlement of pile group equivalent raft foundation
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 5. Stanovenie vlastností zemín laboratórnymi skúškami pre overenie stability násypu
  Súľovská Monika ; 010150  Stacho Jakub ; 010150
  Zakládání staveb Brno 2021 . online, s. 25-30
  šmyková skúška laboratórne testovanie zemín antropogénny materiál
  http://www.cgts.cz/images/konference_Brno_2021/login/registration/21497dfvhskepjp24686ebkgjw7686gdgkuo/Sbornik_Zakladani_staveb_CGTS_2021.pdf
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 6. Analysis of geogrid reinforced structures with a passive facing system using different computational methods
  Súľovská Monika ; 010150  Stacho Jakub ; 010150
  Civil and environmental engineering : . Vol. 17, iss. 2 (2021), s. 500-512
  geogrid reinforced structure wrapped facing passive earth system facing reinforced earth structure
  https://www.sciendo.com/article/10.2478/cee-2021-0052
  článok z periodika
  ADN - 13/NOVÉ Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  článok

  článok

 7. Impact of the Shear Strength of a Soil-geogrid Interface to the Stability and Deformation of an Embankment
  Stacho Jakub ; 010150  Súľovská Monika ; 010150
  SGEM 2021. 21st International Multidisciplinary Scientific GeoConference. Volume 21. Science and Technologies in Geology, Exploration and Mining : . S. 225-232
  reinforced soil geogrid reinforced structure geogrid interface shear strength
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  článok

  článok

 8. Zmena stavu napätosti a deformačných parametrov zemín spôsobená vytváraním štrkových pilierov
  Stacho Jakub ; 010150 
  Inžinierska geológia 2020 : . CD-ROM, s. 110-119
  štrkové piliere numerické modelovanie zlepšovanie podložia zmena stavu napätosti
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 9. Analysis of interface shear strength between a cohesionless soil and a black woven geotextile
  Stacho Jakub ; 010150  Slávik Ivan ; 010150 Súľovská Monika ; 010150
  SGEM 2020. 20th International Multidisciplinary Scientific GeoConference. Volume 20. Science and Technologies in Geology, Exploration and Mining : . S. 403-410
  reinforced soil geosynthetics interface shear strength black woven geotextile
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 10. Návrh založenia obytnej budovy v zložitých inžinierskogeologických podmienkach
  Kiss Kristian ; 010150  Stacho Jakub ; 010150 (škol.)
  2020
  SVF ; Dátum obhajoby : 17.06.2020 ; Študijný odbor : stavebníctvo ; Študijný program : B-IKD

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=143988
  bakalárska práca
  kniha

  kniha