Výsledky vyhľadávania

 1. The Creation of Space Vector Models of Buildings From RPAS Photogrammetry Data
  Trhan Ondrej ; 010140 
  Slovak Journal of Civil Engineering . Vol. 25, no. 2 (2017), s. 7-14
  RPAS photogrammetry DSM building reconstruction space model
  https://www.degruyter.com/downloadpdf/j/sjce.2017.25.issue-2/sjce-2017-0007/sjce-2017-0007.pdf
  článok z periodika
  ADN - 13/NOVÉ Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
  článok

  článok

 2. Úprava digitálneho modelu povrchu získaného pomocou UAV fotogrametrie
  Trhan Ondrej 
  Geodetický a kartografický obzor : . Roč. 63 (105), č. 9 (2017), online, s. 177-184
  UAV fotogrametria ortofotomapa priestorový model
  http://egako.eu/wp-content/uploads/2017/09/gako_2017_09.pdf
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 3. Tvorba priestorových vektorových modelov budov z dát získaných pomocou UAV fotogrametrie
  Trhan Ondrej ; 010140 
  Juniorstav 2017 : . USB kľúč, [11] s.
  UAV fotogrametria DMT rekonštrukcia budov priestorový model
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 4. Úprava dát získaných pomocou UAV fotogrametrie
  Trhan Ondrej ; 010140 
  XXIII Miedzynarodowe Polsko-Czesko-Slowackie Dni Geodezji : . S. 39
  UAV fotogrametria modelovanie budov DMT
  článok zo zborníka
  AFG - Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií
  článok

  článok

 5. Spresnenie digitálneho modelu terénu generovaného fotogrametricky
  Trhan Ondrej ; 010140  Sokol Štefan ; 010140 (škol.)
  2017
  SVF ; Dátum obhajoby : 30.08.2017 ; Študijný odbor : 5.1.3. geodézia a kartografia ; Študijný program : D-GAK4

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=111524
  dizertačná práca
  kniha

  kniha

 6. Digitálna fotogrametria pri testovaní stavebných dielcov
  Marčiš Marián ; 010140  Fraštia Marek ; 010140 Trhan Ondrej ; 010140 Hrušovská Andrea ; 010110
  Geodézie ve stavebnictví a průmyslu : . S. 32-38
  fotogrametria pretvorenia dynamická zaťažovacia skúška
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 7. Využitie UAV fotogrametrie v archeológii
  Hunčíková Anna ; 010140  Trhan Ondrej ; 010140 (škol.)
  2016
  SVF ; Dátum obhajoby : 21.06.2016 ; Študijný odbor : 5.1.3. geodézia a kartografia ; Študijný program : B-GKK

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=131394
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 8. Building models created from UAV photogrammetry data
  Trhan Ondrej ; 010140  Fraštia Marek ; 010140 Marčiš Marián ; 010140
  SGEM 2016. 16th International Multidisciplinary Scientific GeoConference. Book 2. Informatics, Geoinformatics and Remote Sensing : . S. 823-830
  photogrammetry UAV DTM orthophoto spatial building model
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 9. Vyhľadanie budov na zdrojových dátach
  Trhan Ondrej ; V140 
  Juniorstav 2016 : . CD-ROM, [12] s.
  digitálny model reliéfu digitálny model terénu rekonštrukcia budov digitálna maska
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 10. Kvalita digitálneho modelu povrchu vytvoreného algoritmami počítačového videnia - komparatívna štúdia
  Fraštia Marek ; 010140  Marčiš Marián ; 010140 Trhan Ondrej ; 010140
  Aktivity v kartografii venované Jánovi Pravdovi, Kartografická konferencia 2016 : . S. 14
  fotogrametria digitálny model terénu obrazové skenovanie letecké snímkovanie
  článok zo zborníka
  AFH - Abstrakty príspevkov z domácich konferencií
  článok

  článok