Výsledky vyhľadávania

 1. Deformácie pažiacich konštrukcií
  Ladicsová Erika ; 010150  Turček Peter ; 010150 (škol.)
  2017
  SVF ; Dátum obhajoby : 30.08.2017 ; Študijný odbor : 5.1.5. inžinierske konštrukcie a dopravné stavby ; Študijný program : D-TKeIS4

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=94047
  dizertačná práca
  kniha

  kniha

 2. A D1 autópálya épülő szakasza melletti cölöpfal vizsgálata
  Ladicsová Erika ; 010150 
  ÉPKO 2015 : . S. 124-127
  pile wall back analysis stability
  článok zo zborníka
  BEE - 13/Odborné práce v zahraničných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných); 12/(len nerecenzované)
  článok

  článok

 3. Evaluation of bridge foundation design over river Danube in Bratislava
  Turček Peter ; 010150  Súľovská Monika ; 010150 Ladicsová Erika ; 010150
  ECSMGE 2015. Geotechnical Engineering for Infrastructure and Development : . USB kľúč, s. 799-804
  ohrádzka štetovnicová stena výmole stabilitné analýzy
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 4. Design of reservoir for snow-covering in High Tatra
  Turček Peter ; 010150  Súľovská Monika ; 010150 Ladicsová Erika ; 010150
  ECSMGE 2015. Geotechnical Engineering for Infrastructure and Development : . USB kľúč, s. 2085-2090
  sypaná hrádza nádrž stabilita svahov
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 5. Stability of pile wall in claystones
  Frankovská Jana ; 010150  Kopecký Miloslav ; 010150 Panuška Jakub ; 010150 Ladicsová Erika ; 010150
  SGEM 2015. 15th International Multidisciplinary Scientific GeoConference. Science and Technologies in Geology, Exploration and Mining : . S. 745-752
  geotechnika slope stability geotechnical design Retaining Walls pilótová stena ílovce claystones
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 6. Numerical Analysis of Drilled Displacement System Piles
  Stacho Jakub ; V150  Ladicsová Erika ; V150
  SGEM 2014. GeoConference on Science and Technologies in Geology, Exploration and Mining : . P. 665-672
  DDS piles DDS pilóty numerical analysis numerická analýza Pile Foundation pilóty
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 7. Verifikácia deformácií stavebnej jamy v Rakúsku
  Ladicsová Erika ; V150 
  Nové poznatky v geotechnickom inžinierstve : . CD-ROM, s. 110-119
  excavation pit Ground Water monitoring monitoring podzemná voda stavebná jama
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 8. Soil Nail Wall Deformations Analysis by Finite Element Method
  Turček Peter ; V150  Ladicsová Erika ; V150
  Sovremennyje geotechnologiji v strojiteľstve i ich naučno-techničeskoje soprovoždenije : . S. 281-288
  material model materiálový model measurements merania numerical model numerický model
  článok zo zborníka
  BEE - 13/Odborné práce v zahraničných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných); 12/(len nerecenzované)
  článok

  článok

 9. Back analysis of soil nail wall displacements by FEM (abstract)
  Ladicsová Erika ; V150 
  Architectural, Engineering and Information Technology. : . s.95
  displacement FEM klincovaný svah MKP posun soil nailing
  článok zo zborníka
  AFG - Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií
  článok

  článok

 10. Vyhodnotenie výsledkov numerického výpočtu pretvárania klincovaného svahu na základe inklinometrického merania
  Ladicsová Erika ; V150 
  Advances in Architectural, Civil and Environmental Engineering : . s.CD-ROM, s.444-451
  boundary conditions Constitutive Model materiálový model numerical analysis numerická analýza okrajové podmienky
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok