Výsledky vyhľadávania

 1. Optimalizácia a analýza distribučného rozvodu závlahovej sústavy
  Čelár Ľubomír ; 010160  Čistý Milan ; 010160 (škol.)
  2017
  SVF ; Dátum obhajoby : 30.08.2017 ; Študijný odbor : 5.1.6. vodné stavby ; Študijný program : D-VHI4

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=133921
  dizertačná práca
  kniha

  kniha

 2. Improvement of the irrigation water distribution system design using reduction of the search space of the NSGA-II algorithm [elektronický zdroj]
  Čelár Ľubomír ; 010160  (rec.) Šoltész Andrej ; 010170 (rec.) Čistý Milan ; 010160
  1. vyd.
  Bratislava : Spektrum STU, 2017 . - CD-ROM, 49 s.; 25 obr. [4,20 AH]
  ISBN 978-80-227-4740-0
  irrigation water sprinkler irrigation network genetic algorithm
  monografia
  AAB - Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
  kniha

  kniha

 3. New methods versus the smart application of existing tools in the design of water distribution network
  Čistý Milan ; 010160  Bajtek Zbyněk ; 010160 Čelár Ľubomír ; 010160 Soldánová Veronika ; 010160
  Geophysical Research Abstracts. Volume 19/2017 : . online, [1] s.
  irrigation distribution network NSGA-II
  článok zo zborníka
  AFG - Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií
  článok

  článok

 4. A two-stage evolutionary optimization approach for an irrigation system design
  Čistý Milan ; 010160  Bajtek Zbyněk ; 010160 Čelár Ľubomír ; 010160
  Journal of Hydroinformatics . Vol. 19, no. 1 (2017), s. 115-122
  irrigation NSGA-II water distribution network optimal design
  článok z periodika
  ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
  článok

  článok

 5. Dvojfázová evolučná optimalizácia pre návrh zavlažovacej siete
  Čelár Ľubomír ; 010160 
  Advances in Architectural, Civil and Environmental Engineering : . CD-ROM, s. 613-618
  závlahy optimalizácia
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 6. Conversion of the Time Series of Measured Soil Moisture Data to a Daily Time Step - A Case Study Utilizing the Random Forests Algorithm
  Čistý Milan ; 010160  Čelár Ľubomír ; 010160
  Journal of Sustainable Development of Energy, Water and Environment Systems . Vol. 4, iss. 2 (2016), online, s. 183-192
  data-driven models irrigation Random Forest soil moisture
  http://www.sdewes.org/jsdewes/pi2016.04.0015
  článok z periodika
  ADM - 13/NOVÉ Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
  článok

  článok

 7. RIRR – new open-source model for the design, analysis and modelling of irrigation systems
  Čelár Ľubomír ; 010160  Čistý Milan ; 010160
  SGEM 2016. 16th International Multidisciplinary Scientific GeoConference. Book 3. Water Resources. Forest, Marine and Ocean Ecosystems : . S. 251-258
  EPANET irrigation networks R language
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 8. Analysis of Irrigation Needs Using an Approach Based on a Bivariate Copula Methodology
  Čistý Milan ; 010160  Becová Anna ; 010160 Čelár Ľubomír ; 010160
  Water Resources Management . Vol. 30, no. 1 (2016), s. 167-182
  sucho závlahy kopula zrážky teplota drought irrigation copula precipitation temperature
  článok z periodika
  ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
  článok

  článok

 9. Analysis and visualization of irrigation distribution systems
  Čistý Milan ; 010160  Bajtek Zbyněk ; 010160 Čelár Ľubomír ; 010160
  Water Management and Hydraulic Engineering 2015 : . S. 131-140
  irrigation networks EPANET R-package simulation models demand-driven analysis pressure-driven analysis
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 10. Using R in Water Resources Education
  Čistý Milan ; 010160  Čelár Ľubomír ; 010160
  International Journal for Innovation Education and Research . Vol. 3, no. 10 (2015), s. 97-117
  R language statistical analysis prediction hydrological model
  http://www.ijier.net/assets/using-r-in-water-resources-education-ijier.net-vol-3-10-14.pdf
  článok z periodika
  ADE - 12/Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
  článok

  článok