Výsledky vyhľadávania

 1. Interpolation methods of I-tables of road lighting luminaires / aut. Roman Dubnička, Lukáš Lipnický, Dionýz Gašparovský
  Dubnička Roman ; 032000  Lipnický Lukáš ; 032000 Gašparovský Dionýz ; 032000
  Proceedings of 29th CIE Session 2019 : . S. 1653-1658
  Photometry interpolation luminous intensity
  http://files.cie.co.at/x046_2019/x046-PO167.pdf
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 2. Measurement of obtrusive lighting of outdoor lighting installations / aut. Roman Dubnička, Lukáš Lipnický, Dionýz Gašparovský
  Dubnička Roman ; 032000  Lipnický Lukáš ; 032000 Gašparovský Dionýz ; 032000
  Proceedings of 29th CIE Session 2019 : . S. 779-788
  Photometry outdoor lighting obtrusive lighting
  http://files.cie.co.at/x046_2019/x046-PP22.pdf
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 3. Metodika výpočtu parametrov verejného osvetlenia : dát. obhajoby 2.7.2019, č. ved. odboru 5-2-30
  Lipnický Lukáš ; 032000  Gašparovský Dionýz ; 032000 (škol.)
  Bratislava :
  STU v Bratislave FEI,
  2019
  FEI ; Dátum obhajoby : 02.07.2019 ; Študijný odbor : 5.2.30. elektroenergetika ; Študijný program : D-ENE . - 119 s., AUTOREF. 2019, 28 s.

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=130762
  dizertačná práca
  DAI - Dizertačné a habilitačné práce
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI1000
  kniha

  kniha

 4. Inteligentné meranie a problematika jalového výkonu v sieťach verejného osvetlenia na Slovensku / aut. Peter Janiga, Dionýz Gašparovský, Lukáš Lipnický
  Janiga Peter ; 032000  Gašparovský Dionýz ; 032000 Lipnický Lukáš ; 032000
  Energetika : . Roč. 69, č. 2 (2019), s. 105-107
  článok z periodika
  BDE - 12/Odborné práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných zahraničných časopisoch
  článok

  článok

 5. Meranie fotometrických parametrov premenlivých dopravných značení aut. Roman Dubnička, Lukáš Lipnický, Marek Mokráň
  Dubnička Roman ; 032000  Lipnický Lukáš ; 032000 Mokráň Marek ; 032000
  Kurz osvětlovací techniky XXXIV : . S. 144-149
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 6. Elektrické parametre stmievateľných LED svietidiel / aut. Lukáš Lipnický, Peter Janiga, Roman Dubnička
  Lipnický Lukáš ; 032000  Janiga Peter ; 032000 Dubnička Roman ; 032000
  Kurz osvětlovací techniky XXXIV : . S. 128-132
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 7. Zmena elektrických a fotometrických parametrov LED svietidiel s prepínateľnou náhradnou teplotou chromatickosti / aut. Marek Mokráň, Lukáš Lipnický
  Mokráň Marek ; 032000  Lipnický Lukáš ; 032000
  Kurz osvětlovací techniky XXXIV : . S. 152-156
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 8. Určenie adaptačného jasu v mezopickej fotometrii s ohľadom na vizuálne pole pozorovatela / aut. Roman Dubnička, Lukáš Lipnický, Dionýz Gašparovský
  Dubnička Roman ; 032000  Lipnický Lukáš ; 032000 Gašparovský Dionýz ; 032000
  Kurz osvětlovací techniky XXXIV : . S. 138-143
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 9. Electrical parameters of dimmable luminaire / aut. Lukáš Lipnický, Peter Janiga, Roman Dubnička
  Lipnický Lukáš ; 032000  Janiga Peter ; 032000 Dubnička Roman ; 032000
  LUMEN V4 : . USB, S. 187-189
  LED power factor total harmonic distortion
  https://ieeexplore.ieee.org/document/8521147
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 10. Photometric parameters of LED luminaires with switchable correlated colour temperature / aut. Marek Mokráň, Lukáš Lipnický
  Mokráň Marek ; 032000  Lipnický Lukáš ; 032000
  LUMEN V4 : . USB, S. 227-230
  LED correlated colour temperature luminous flux tunable-white
  https://ieeexplore.ieee.org/document/8521078
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok